پشت پرده فایل صوتی جنجالی برنامه مزدک میرزایی

[ad_1]

غلامرضا رفیعی، مشاور حقوقی سابق فدراسیون فوتبال، یکی از چهره‌های هفته‌های اخیر. او از مخالفان عزیزی‌خادم به تکروی است و در نقدهایی است که از رئیس فدراسیون فوتبال، بارها توسط اعضای هیئت‌رئیسه، نامی از غلامرضا رفیعی برده شده است.

از طرفی روز اول مشاور حقوقی که بعد از برکناری‌های موقت عزیزی‌خادم، از سمتش استعفا داده و از فدراسیون جدا می‌شود. با این حال، هنوز ابهاماتی درباره تصمیم‌های مشاور حقوقی وجود دارد که کمتر به آن پاسخ داده شده است. در واقع غلامرضا رفیعی به‌تازگی با دو عزیز مهم از طرف مقابلان روبه‌رو شده است. نخست که خودسرانه و بدون اطلاع اعضای هیئت مدیره با فیفا درباره اساسنامه مکاتبه کرده و دوم این پایش در یک فایل صوتی که برنامه «مزدک میرزایی» جزئیات متنمحور از آن را منتشر کرده، گیر است.

فایل صوتی اشاره به توصیه هایی دارد که غلامرضا رفیعی به مشاور حقوقی، به گوش رئیس کمیته انضباطی میرساند و ظاهرا از او میخواهد که پرونده جنجالی بازی استقلال و گلگهر را 3 بر صفر به سود استقلال اعلام کند و محکم پای این رأی بایستد. قبلاً از زمان انتشار بخشی از فایل صوتی آن هم به صورت متنی مشکل، غلامرضا رفیعی به غیر از یکی، دو متن در صفحه شخصیاش اظهارنظری نکرده، ولی مشاور حقوقی اعضای فدراسیون در نهایت پذیرفته شده در گفتوگو با «شرق» درباره پروژه هایی که اخیرا به او می دهند. نسبت داده شده است، بت کند.

یای رفیعی حتما در جریان‌های اعضای هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال علیه خودتان هستید. اعتقاد دارند در ویژه‌نامه فدراسیون، آنها را دور زده‌اند و به تنهایی با فیفا در این مورد مکاتبه می‌کنند

اتفاقا روز گذشته یکی از دوستانم مطلبی را که شما منتشر کرده بودید، برایم فرستادند. شما که دسترسی به این متن دارید، چرا چنین موضوعی را می‌پرسید؟

ما را می‌نویسیم ولی بالاخره مواردی است که از اعضای هیئت‌رئیسی‌ها می‌آیند. بالاخره بفرمایید که با فیفا درباره اساسنامه شخصا مکاتبه کرده یا خیر؟

لطفا ذیل همان نامه‌های منتشر شده است که هم شما و هم دیگر دوستانی که برایشان محل سوال است، نگاه بیندازید. جناب دبیرکل امضا کردند و فیفا هم پیام تبریک را برای جناب دبیرکل ارسال کردند. در فدراسیون توهبال اینجانب به اتفاق جمعی از حقوقدانان بنام کشور به مدت چند ماه روی اساسنامه و مستندات قانونی کار کردهایم و به نتیجه رسید که تحولات قانونی و قضائی و وضعیت دولت محترم به گونه ای است که میتوان فیفا را قانع کرد که ماهیتی فدراسیون فوتبال ایران. یک غیردولتی است و از سوی دیگر مجلس لایحه پیشنهادی دولت را که قرار است در مورد فدراسیون های ورزشی آماتوری است، کنار گذاشته و مهلت اعطایی فیفا نیز در حال تکمیل است; بنابراین با نگارش پاسخی حقوقی به مکاتبات عدیده فیفا، مستندات قانونی، قضائی و دولتی را پس از ترجمه رسمی، به امضای آقای دبیرکل برای فیفا و ایافسی ارسال کردند. رئیس فدراسیون و دبیرکل و مدیر حقوقدانان معتمد و متخصص نیز در جلسات جاری و بررسی‌های حقوقی انجام می‌شوند. بنابراین، مکاتبه خودسرانه با فیفا به اینجانب نادرست است. هیچ مکاتبه‌ای با احدی در فیفا و ایاف‌سی ندارد. اولین روز سال برای وقت روز مرگ در جای‌جای رسانه‌ها و سایت‌های خاص مجموعه‌ای از من را به مکاتبه خودسرانه با فیفا و دورزدن می‌زنند. امیدوارم حالا که نامه منتشر شده است، حقیقت روشن شده باشد. ضمناً انجام شده تمام منطبق با موازین قانونی بوده و مشکلی بزرگ را حل کرده است تا آنجایی که آن برادر گرامی توییت زده بود به این مضمون که مشکلی نبود که حل شود; و گفته بود آماده خوری ممنوع!

آیا درخواست مناظره با اعضای هیئت‌رئیسه را داده‌اید؟

بله؛ از نمایندگان و محترم مجلس، دبیرکل و جناب آقای نماینده مجلس، جناب آقای اصولی، استدعا دارم تنهایی بدون حضور طرفی که به دروغگویی، ساختارشکنی و هنجارشکنی و هزار نسبت دیگر می کنند، اظهار نظر نکنند. اینجانب حاضرم با عزیزانی که از تمام تریبونها و به آژانسهای خاص و دم به ساعت با شبکه های رادیویی و تلویزیونی درباره اساسنامه و شخص اینجانب بهعنوان مشاور حقوقی رئیس فدراسیون مصاحبه می کنند، یک مناظره علی داشته باشم. مردم و جامعه حقوق و ورزش را مشخص می کنند. مردم میدانند چه می‌گذرد. انصاف را رعایت کنید. اگر همین‌گونه راه را بپیمایید – که امیدوارم اصلاح شود- مشخص خواهد شد که کدامیک به بیراهه رفته‌اند. اینقدر بر طبل مشکل اساسنامه نکوبند. همه این سروصداها و جنجال های رسانه های هماهنگ و یکصدا، برای برکناری عزیزی خادم بوده است. الان هم این موضوع را حل‌شده میدانند و بعید میدانم حالا که موفق به برکناری عزیزی‌خادم شده‌اند، بخواهند بر طبل طرح‌های تحلیلی بکوبند و فوتبال ایران را در گردابی خودساخته بیف کنند. تاریخ هم روزی قضاوت خواهد کرد که پشت این جریانات چه بوده است.

در جریان هستید که به غیر از مورد موضوع، انتشار فایل صوتی شما در برنامه «مزدک میرزایی» هم سروصدای نطور که ادعا شده ه

من منکر صحبت‌ها و گفت‌وگوهای حضوری و تلفنی خودم با رؤسای ارکان قضائی در امور حقوقی و قضائی مختلف فدراست. CASra من مشاور حقوقی رئیس فدراسیون بود و خودم مجانا وظیفه دفاع از آرای ارکان دان در الاث اما در جایگاه و مقامی نبودم که می تواند به کمیته مستقل و ارکان قضائی فدراسیون فوتبال امر و نهی کن

ولی ظاهرا صحبت‌های شما هم شکل توصیه و دستوری است. به همین دلیل است که عنوان می‌شود استقلال کمیته انضباطی زیر سوال رفته است.

عرض کردم که با توجه به مشاورینی که بهعنوان حقوقی داشتم، دهها بار مورد پرسش و نظر ارکان، مدیران، رؤسای و اعضای ارکان قضائی و غیرقضایی قرارم یا درباره تحقیقات و نیازهای مورد نیاز از مراجع داخلی یا خارجی نظر یا پیشنهاداتی دادم، اما اسخ، و پیشنهاد اینجانب هرگز تکلیفی برای کمیته‌های محترم انضباطی و استیناف ایجاد نمی‌کرد. درباره احکام کمیته های انضباطی و استیناف درباره باشگاه گلگهر، اینجانب نیز مانند همه پس از احکام در سایت فدراسیون فوتبال از نتیجه حکم قطعی مردم و تصویب متن کامل احکام صادر شده را نخوانده شده است; بنابراین ادعای صدور حکم از سوی اینجانب به دو عضو کمیته محترم انضباطی فدراسیون فوتبال، به این صورت که حکم حکم آن کمیته محترم باشگاه گلگهر و بیرونکشاندن کارکنان متخلف یا مقصر فدراسیون و سازمان لیگ از آن پرونده را داده، کذب محض است. این موضوع هم بر اساس سناریوی برکناری عزیزی‌خادم اجرا شد.

یعنی اعتقاد

در این پرونده، کمیته های انجباطی و استیناف حکم خود را صادر کرده اند و انتخاب و جات آن را در خود رای دهی در سایت در سایت فدراسیون منتشر شده، ذکر شده است. مضافاً اینکه پرونده در مورد رسیدگی به مشکلات آسیب دیده و عواملی که از دال می گیرند درحال‌حاضر نیز گل‌گهر اگر مدعی غیرقانونی‌بودن احکام صادر شده باشد تمامی اعضای کمیته کمیته انضباطی و استیناف فدراسیون از حقوقدانان و قضاوت خوشنام کشور و حی و زندهاند و می توانند درباره حمایت یا عدم مداخله اینجانب در امور آن ارکان تحقیق کنند. اینجانب در هیچ جلسه ارکان و کمیته قضائی نیافته‌ام برگزار می‌شود. از کمیته انضباطی فدراسیون، فقط رئیس کمیته انضباطی را از نزدیک و حضوری دیده‌ام. آنهم در حضور دبیرکل و معاون دبیرکل که برای تکرار تکرار انجام شده توسط دپارتمان بین الملل برگزر بنا بر درخواست و هماهنگی های انجام شده و با اطلاع دبیرکل، اینجانب در پرونده های حقوقی و قضائی داخلی و فدراسیون خارجی کمک کرده و حتی در جلسات CAS به عنوان نماینده حقوقی فدراسیون حضور میابم که آخرین جلسه CAS برای رسیدگی به شکایت باشگاه سایپا با مدیر آقای آقای. اولین روز سال نتیجه این حکم ا،بات مردودین هجمه و حرف و حدیث آقای مهرداد سراجی علیه ارکان قضائی فدراسیون بوده است. توییت ها و مصاحبه های آقای مهرداد سراجی علیه اینجانب برای عموم قابل درک است. زیرا اینجانب در جلسه CAS در مقابل آقای مهرداد سراجی قرار گرفتم و از اعتبار حکم کمیته استیناف فدراسیون فوتبال و مردودبودن شکایت باشگاه سایت پا در CAS دفاع کرده ام! همچنین تا چند روز پیش، رئیس و اعضای محترم کمیته اخلاق را از نزدیک ندیده بودم و تصویر آقای اسدیمقدم را در زمانی که رئیس دادگستری اسلامشهر بود، در اینترنت دیده بودم; سایر اعضا را نیز نمی‌شناسم و نام‌شان را هم نمی‌دانم. از اعضای کمیته محترم استیناف، سه نفر از اعضای محترم را از سال‌ها پیش می‌شناسم. اما هرگز صحبتی در پرونده باشگاه گل‌گهر با آنها وجود ندارد. همه اعضای ارکان قضائیر و در قید حیات هستند و راستی‌آزمایی در مورد سخنان من برای افراد منصف و جامعه حقو هستند. علاوه بر این، هیچ‌گاه به کمیته‌های مستقل و ارکان قضائی چه حضوری و چه تلفنی، امر یا دستوری نداده‌ام.

با این حال قبول دارید که این فایل سروصدای زیاد به پا کند؟ فکرش را می‌کردید چنین فایلی از شما وجود داشت؟

در خصوص فایل ادعایی، در ابتدا یک سایت خبری وابسته داخلی، مدعی در اختیار داشتن آن بود. مدیرمسئول آن سایت خبری که ادعای مستقلبودن و بیطرفی دارد، به اتفاق یک نفر دیگر، یک روز از ساعت 6 عصر تا 11 شب به دفتر کارم مراجعه کنید تا اینجانب را با تهدید به افشای فایل صوتی، وادار به کنارکشیدن از فدراسیون کنند; اما اینجانب نپذیرفتم. در حالی که در مقام اعتراض به این اقدام غیرقانونی، تمام این موارد را باید به انجام رساند اما چند روز بعد، مفاد متنی یا خود فایل را برای یک شبکه ماهواره ای خارجی ارسال کردند تا به نظر خود در ابتدا اینجانب را از خارج از کشور تخریب کنند، سپس چند سایت خبری آن را در محدوده وسیع و زنجیرهوار و هدفمند در داخل کشور پوشش دهند. و از آن برای تخریب و برکناری رئیس فدراسیون فوتبال استفاده کردند که همین‌طور هم شد.

یعنی باید به هدفمند این فایل صوتی منتشر شده باشد؟

پوشش رسانه ای و ژورنالیستی این موضوعی است که در ابتدا در خارج از کشور به صورت هدفمند کلید خورد، بخشی از سناریو و طراحی برای برکناری رئیس فدراسیون فوتبال بوده است. این ا،دام ت،ه یک کی فارغ از جرمبودن یا جرمنبودن استراق سمع یا ضبط صدا، به نظرم موضوع فایل صوتی یک طراحی برای رئیس فدراسیون فوتبال از روی سناریو و برنامهریزی قبلی بوده است که از روی اغراض و حب و بغضهای شخصی و سهمخواهی و نیز یکی، دو دلیل دیگر که دوست بوده است. وارد آن مقوله بشوم، طراحی شده بود.

خب این نکته عجیبی است. این فایل از قبل از شما تهیه شده تا به وسیله آن، شما را تحت فشار قرار دهید؟

متأسفانه چشمی در دفتر کار اینجانب حضور یافتند و قسم یاد کردند که عزیزیخادم تا 10 اسفند از کار برکنار می شود و شما هم باید استعفا دهید تا زودتر از موعد برکنار شوید.

نهایتا هم که چنین اتفاقی افتاد و عزیزی‌خادم زودتر از همین 10 اسفند از کار برکنار شد.

در حالی که به تصمیم هیئترئیسه احترام می گذارم، اینکه آیا حضور در جام جهانی قبل از سه مسابقه پایانی، توفیقات ورزش بانوان، پرداخت های سرسام آوری گذشته، فدراسیون فوتبال با وجود دسترسی به صدها میلیارد تومان از منابع مالی فیفا و ایافسی (به دلیل تحریم) , ضبط تنها ساختمان اداری فدراسیون به خاطر پرونده مارک ویلموتس و دستیارش و صدها میلیون تومان بدهی مالیاتی مربوط به قرارداد آقای کیروش، نشان دهنده کارنامه ناموفق فدراسیون فوتبال است. چه کسی منکر کمک‌های دولت و تمام مجموعه نظام نیست. شاید اینجانب درستی از مفهوم موفقیت در اداره امور دارم. الله اعلم. برای موفقیت هیئت‌رئیسه در اداره فوتبال کشور دعا می‌کنم. می‌دانم کار بسیار سختی است و راضی نگه‌داشتن ذی‌نفعان درون و بیرون از ورزش کشور کاری بسیار سخت و شاید ر. خدا عاقبت همه‌شان را ختم به خیر کند. گذشت زمان پرده از برکناری رئیس فدراسیون برخواهد داشت ؛ از هم‌اکنون از موضوعاتی در حال روشن‌شدن هستند. در صورت عدم وجود مقدار زیادی غذا در فرآیند

[ad_2]

Nigel Riley

تمرین کننده موسیقی دوستانه. گیک هاردکور توییتر. بیکن پژوه. متخصص زامبی برنده جایزه.