نماینده کارگر: افزایش ۲ برابری مزد جوابگو نیست

[ad_1]

خبرگزاری تسنیم: نماینده شورای عالی کار با اشاره به این که دستمزد و سبد معیشت زیادی دارد، گفت: میزان هزینه ها آنقدر افزایش یافته است که اگر دستمزد 100 درصد هم افزایش پیدا کند، هم عقب ماندگی مزدی جبران نمی شود.

محمدرضا تاجیک درباره جلسه کمیته دستمزد سال آینده کارگر گفت: استفاده از منابع آماری رسمی در سخنان و اطلاع رسانی ها و استناد به آمارهای بانک و زمان برگزاری جلسات از جمله مهم ترین جلسات کمیته دستمزد بود.

برای اولین بار در ‌حاضر کارگران عادی نمی‌توانند گوشت یا برنج خریداری کنند. ارز دولتی هزینه می‌شود ولی قیمت‌ها همچنان به نرخ آزاد به دست می‌رسد.

تاجیک با بیان اینکه حتی اگر دستمزد دو برابر هم باشد هم جوابگوی هزینه نیست گفت: شکاف دستمزدی ایجاد شده در سالهای گذشته به حدی بزرگ است که حقوق حتی اگر 100 درصد باشد نمی تواند آن را کند کند. فاصله میان سبد هزینه و دستمزد دریافتی بسیار زیاد است. دو برابر حقوق دو هزار میلیون و 700 تومانی هم باعث تامین هزینه‌های کار نمی‌شود. طبق 29 و 43 قانون اساسی دولت موظف است خدماتی را به آحاد جمعیتی کشور ارائه کند، در همین راستا دولت باید برنامه های متفاوت ارائه کند، در غیر این صورت از این فاصله طبقاتی هر روز بیشتر خواهد شد.

نماینده مجلس در شورای عالی کار در واکنش به درخواست نمایندگان مجلس برای افزایش 40 درصدی حقوق و دستمزد گفت: درخواست ما از موضوع نمایندگان آن است که اصلاً وارد یک درصد نمی شوند. طبق قانون مقدار دستمزد و افزایش میزان دستمزد در شورای عالی کار مشخص می شود. برای اولین بار در روز

وی ادامه داد: اگر قرار باشد که مجلس دستمزد را تعیین کند، قانون را تغییر دهد و این کار را بر عهده بگیرد، اما اگر بهعنوان نمایندگان جامعه، درصدد حمایت باشند، از نمایندگان کارگری حمایت می‌کنند تا کارها به نتیجه برسد.

تاجیک تاکید کرد: برای ورود به جلسه شورای عالی کار و چانه زنی دستمزد، عدد و رقم را با دقت می کنیم و با درصدهای ناپخته به جامعه کارگری صدمه نمی زنیم. به بحث و بررسی درباره اعداد را بعد از برگزاری جلسات شخصی محدود می‌کنم لسات کمیته مزد خاص خود را دارند، منطقی نیست که در همان جلسه اول خواستار افزایش صددرصدی حقوق است. ما به دنبال دنبال سبد معیشت خانوار کارگری مطابق ماده 41 قانون کار و استان به بندهای قانونی ماده 41

[ad_2]

Shirley Bond

خواننده Wannabe. ماون غذا. طرفدار فرهنگ پاپ علاقه مندان به تلویزیون درونگرا. تنظیم کننده. پیشگام موسیقی. متفکر معتبر.

تماس با ما