جزئیات افزایش حقوق و کارکنان در سال ۱۴۰۱

[ad_1]

همچنان که پیش از این وزیر کار داده بود برای دستمزد کارگران خبرهای خوشی در راه است، این وعده در نهایت محقق شد و حداقل دستمزد کارگر برای سال آینده بیش از تورم تعیین شد تا کام کارگران در واپسین روزهای سال شیرین شود.

به گزارش ایسنا، با توجه به افزایش 57.4 درصدی حداقل دستمزد در نشست امروز شورای عالی کار و رسیدن آن به چهار میلیون و 179 هزار تومان مبلغ دستمزد روزانه و حق اولاد کارگران مشخص شد.

از ابتدای سال آینده حداقل مزد این میزان قبلاً ۸۸ هزار و ۵۰۰ تومان بود.

ایه سنوات نیز برای کارگرانی که حداقل یک سال سابقه کار داشته اند، ۲۱۰ هزار تومان تعیین شده است.

میزان افزایش سایر سطوح مزدی که تا پیش از این 26 درصد مزد مبنا یا مزد ثابت بود با تصمیم شورای عالی کار به 38 درصد افزایش یافت که می توان آن را به عنوان مصوبه مهم جلسه یاد کرد. این بند مختصری است که مشمول طرح طبقه بندی مسکن هستند.

همچنین حق اولاد برای دارای یک فرزند ۴۱۷ هزار و ۹۰۰ تومان و برای دو فرزند ۸۳۵ هزار و ۷۹۵ تومان می‌شود. مبلغ حق اولاد، سه برابر روزانه است.

مبلغ کمک هزینه مسکن که پیش از این 450 هزار تومان بود با تصویب امروز شورای عالی کار به 650 هزار تومان و بن خواربار از 600 هزار تومان به 850 هزار تومان افزایش یافت.

لازم به ذکر است حق مسکن تنها آیتم بسته مزد کار به شماره می‌رود که برای اجرا باید تصمیم بگیرد که هیأت کند.

حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه نشست دستمزد شورای عالی کار اظهار کرد: جلسه بیش از 14 ساعت به طول انجامید که نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی به جمع بندی رسیدند و حداقل مزد ماهانه 57.4 افزایش پیدا کردند و رشد خوبی داشتند. در دستمزد کارگر برای سال آینده داشتیم.

وی با بیان اینکه قدرت خرید انرژی 9 درصد از تورم خواهد بود، افزود: عمده افزایش روی کمترین مقدار برای کسورات است و برای تقویت مستمری اتفاق می افتد.

به گفته وزیر کار با افزایش دریافتی کارگران دو اتفاق در تولید خواهد افتاد: یکی از عوامل تولید افزایش می‌یابد و انگیزه‌های بیشتری برای کار خواهد داشت و دیگری، با افزایش قدرت، به کارگیری نیرو در اقتصاد هم بیشتر خواهد شد. تولید کمک خواهد کرد.

با توجه به تعیین حداقل حقوق و دستمزد و مزایای جانبی و سایر سطوح مزدی در نشست امروز، پرونده مزد 1401 در نهایت دقت و با جمع بندی کامل پیش از پایان سال بسته شده و چندین بار کار داده شده برای دستمزد کارگران خبرهای خوشی در راه است، این اتفاق افتاد تا کام کارگران در واپسین روزهای سال شیرین شود.

دریافت کارگران در سال 1401 با افزایش 57.4 درصدی حداقل مزد و محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار، حق اولاد و سایر سطوح مزدی و سنوات به 6 میلیون و 500 هزار تومان رسید.

به گزارش ایسنا، شورای عالی کار اسفند ماه سال گذشته حداقل دستمزد کارگران را با افزایش 39 درصدی به دو میلیون و 655 هزار تومان افزایش داد که با تصویب امروز، تلاش و اهتمام بسیار وزیر کار و معاونت روابط کار و همراهی و همدلی و مساعدت نمایندگان. کارایی و کارگری این درصد در پایه افزایش قابل توجهی پیدا می کند و بیش از نرخ تورم فرم تا عید بزرگ دولت سیزدهم به کارگران شریف و نجیب ایران در سال پیش رو باشد.

[ad_2]

Claudia Larsen

پیشگام وب. خالق حرفه ای درونگرا. پزشک آبجو. شیطان متعصب تلویزیون.