او سپس در مورد صعود خود نوشت و مقایسه های تمثیلی بین صعود از کوه و پیشرفت اخلاقی خود در زندگی انجام داد. چه نیاز داشته باشید که با یک استراحتگاه ساحلی یا ایستگاه کوهستانی که نقطه انتخابی شماست بروید یا نه، می توانید آزاد باشید تا به هر جایی بروید. چرچیل نمی توانست نیاز به اصلاحات پس از جنگ را که گستره وسیعی از حوزه هایی مانند کشاورزی، آموزش، اشتغال، بهداشت، مسکن و رفاه را در بر می گرفت،

من خودم قبلاً یک سرمایه گذار طلا بودم، اما پس از اینکه فهمیدم نگهداری یک دارایی در چنین دوره های زمانی طولانی چقدر دشوار است، آن را فروختم. "لباس" برای اکثر مردم بسیار غیرقابل باور بود زیرا، نهصد و نود و نه بار از هر هزار، وقتی دو انسان به یک عکس نگاه می کنند، حداقل بیشتر در مورد رنگ های موجود در داخل توافق دارند. دو بازیکن در یک نمایش بازی داغ جدید به نام بردهای عدد بالاتر می