ریما نسخه ۲.۲.۳ – ۱۳۹۶/۰۲/۱۴ “کاه از خودت نیست کاهدون که از خودته.” “مثقال نمکه خروار هم نمکه.” صنایع دستی فلزی ۱۰سال خدمات مشخصات فنی نردبان ها در سایز های متنوعی و با توجه به سفارش مشتری ارائه و ساخته میشود. ۹۶-وزن با بار: وزن وسيله نقليه به اضافه وزن بار آن. نام محصول ، وزن محصول و قیمت محصول را به مشتریان نشان میدهد. هر نوع قفسهبندی برای محصولی با وزن و حجمی خاص مناسب است. جنس چرخ مناسب