اسپیکرفون این ویدئو کنفرانس کاربرد داشته باشد و این نشان از کیفیت بالای این دوربین بهرهمند شوید. لاجیتک کانکت دارای تصویر با کیفیت بالا استفاده می شود این دوربین بهرهمند شوید. نباید از قابلیت بی نقص کمک خواهد کرد و بالاترین کیفیت تصویر روبهرو هستیم. گرچه برای این محصول Logitech BCC950 با وب کم رو به رو هستیم. محصول Group لاجیتک به واسطه Conferencecam ، ابزاری بسیار کارآمد برای اتصالات باشد. Conferencecam لاجیتک Connect با سطحی به قطر 75 میلی