در هر ساختمان بسته به نوع و سبک کاربری آن (مسکونی – اداری – تجاری) باید 3 قسمت طراحی شود. قسمت اول طراحی معماری ساختمان که شامل پلان ها و طراحی داخلی سه بعدی و نمای ساختمان می باشد. قسمت دوم طراحی سازه ساختمان بر اساس مقررات داخلی یک کشور است که طراحی نقشه های اجرایی از آن گرفته شده و ساختمان (سازه) اجرا می شود. قسمت سوم طراحی تاسیسات ساختمان که به طراحی تاسیسات مکانیکی و برقی می پردازد.

تماس با ما