متناسب با کاربری که فروشگاه دارد و متناسب با هدفی که شما از خرید قفسه دارید، میتوانید جنس و نوع قفسه مورد نظر خود را انتخاب کنید. شرکت قفسه بندی راک فلز تولید کننده و مجری انواع قفسه بندی انبار شامل قفسه پیچ و مهره ای ، قفسه بندی انبار راک ، قفسه بندی انبار پانل راک ، قفسه بندی انبار پالت راک ، قفسه بندی انبار بالکی راک ، قفسه بندی بالکنی ، قفسه بندی انبار نیم طبقه ،

تماس با ما