۱۴۰۰ ایرانی از مرز وارد لهستان‌اند

[ad_1]

امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در این گفتوگوی تلفنی از تلاشهای دولت لهستان برای کمک به آوارگان و پناهجویان جنگ کشورهای ویژه برای انتقال اتباع ایرانی تشکر و قدردانی کرد.

زبیگنیو رائو، وزیر امور مربوط به روابط خارجی لهستان نیز در این گفت و گوی تلفنی ضمن به سابقه تاریخی دو کشور به ویژه میزبانی انساندوستانه مردم ایران از مهاجران لهستانی در جنگ جهانی دوم، این روابط را برای هر دو طرف افتخار آمیز ذکر و اظهار کرد: 1400 ایرانی از مرزهای مرزی وارد لهستان شده اند و مقامات ما در جهت کمک به آنها پس از اتفاقات ناگوار در منطقه و ترک لهستان همراه با خاطره خوب بوده است.

امیر عبداللهیان نیز متقابل وجود مجموعه ای از ذهنیت های مثبت میان مردم دو کشور را در روابط دیرینه دو دولت با توصیف کرد و آمادگی ایران را برای برگزاری مراسم مشترک جشن هشتامین سالگرد میزبانی ایرانیان از اتباع لهستانی همزمان با سفر وزیر خارجه لهستان به تهران اعلام کرد. .

وی با اشاره به ارسال یک فروند هواپیما حامل کمکهای بشردوستانه با همکاری هلال احمر و صلیب سرخ جهانی و اعلام آمادگی برای کمکهای انسانستانه به آوارگان اوکراین اظهار کرد: تیمهای امداد ایران با هماهنگی صلیب جهانی آماده هر گونه همکاری و ارائه کمکهای بشردوستانه به پناهجویان هستند. در لهستان هستند.

امیر عبداللهیان موضع ایران را بر اساس خاتمه بحران کشف از مسیر راه حل حل سیاسی دانست و افزود: ما بر اساس اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و بدون استفاده از استاندارد دوگانه، جنگ را نه در کشور، نه در یمن و افغانستان و نه در هیچ جای جهان. راه حل نمی‌دانیم.

زبیگنیو رائو نیز موضوع کریدور انسانی برای کمک به خروج زنان و کودکان و ارائه‌های غذایی و دارویی به آوارگان از ضروریات اساسی و تاکید بر این است: مستقر و این موضوع 1 بوده است.5 میلیون پناهجو از آنجاست و احتمالاً این عدد به پنج میلیون نفر بالغ خواهد شد و به این جهت حمایتهای بین المللی برای همگان ملی مهم حیاتی دارد.

وزیر امور خارجه از یک تیم امدادی ایران به لهستان برای کمک به پناهجویان با هماهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در ورشو و مشارکت مناطقی از وزارت خارجه حمایت می کند و امیدواری کرد که جامعه بین المللی کمک های بشردوستانه به مردم و همسایگانش را از پیش رو داشته باشد. افزایش دهد.

[ad_2]

Cassie Wells

حل کننده مشکل به طرز خشمگینانه ای فروتن. ماون فرهنگ پاپ استاد عمومی موسیقی. متعصب وب هیپستر پسند. ارتباط دهنده.