یک ششم وام مسکن می‌پرد

[ad_1]

قیمت متوسط ​​هر برگ اوراق قرضه مسکن در ادامه روند افزایشی خود به 162 هزار و 925 تومان می رسد که بدین ترتیب به ترتیب زوجین تهرانی برای دریافت امتیاز وام 480 میلیون تومانی باید 78 میلیون و 204 هزار تومان هزینه پرداخت کنند و در واقع یک ششم از مبلغ وام دریافت کنند. را برای خرید اختصاص دهنده.

به گزارش ایسنا، زمانی که سقف تسهیلات مسکن از محل خرید در اواخر شهریور ماه 1400 افزایش یافت و در تهران به 480 میلیون تومان رسید قیمت متوسط ​​هر برگ برداشت حدود 50 هزار تومان بود که بعد از آن در مسیر قرار گرفتن تا قرار گرفت. جایی که در روز ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۰ به ۱۶۲ هزار و ۹۲۵ هزار تومان رسیده است. د در یک روز منتهی به ۲۷ بهمن ماه قیمت از حدود ۱۵۵ هزار تومان به حدود ۱۶۳ هزار تومان رسید.

قیمت مسکن طی چهار سال گذشته که بعد از خروج از مصرف مصرفی از بازار مسکن انجام می شود، وام خرید مسکن از طریق امتیاز، به بهترین مکان برای خانه دار شدن می شود. در حال حاضر سقف این تسهیلات برای زوجین درش شهر تهران ۴۰۰۴۰۰ این رقم برای مراکز استانها و شهرهای بیش از 200 هزار نفر 32 میلیون تومان به 8 میلیون تومان اضافه می شود در سایر مناطق شهری نیز وام برای زوجین ۲۴۰ میلیون تومان است. با اینها نیز می‌توان و ۸۰ میلیون تومانی جعاله را دریافت کرد. نرخ سود این تسهیلات ۱۷.۵ درصد، بازپرداخت وام ۴۰۰ میلیونی ۱۲ سال و تسهیلات ۸۰ میلیونی جعاله س.

از طرف بانک مسکن روز 23 آذرماه 1400 اعلام کرد که به مناسبت هشتاد و سومین سالگرد این بانک، دریافت تسهیلات مسکن از محل اسناد گواهی حق تقدم 50 درصد کاهش یافته است. مدت زمان استفاده از این مشوق تا یک ماه اعلام و سپس تا ۱۵ بهمن ماه تمدید شد. بدین منظور نام شرکت به شرح زیر می باشد.

وام 400 میلیون تومانی مسکن می‌تواند به قیمت خانه در جنوب تهران را پوشش دهد در مناطق جنوبی تهران می‌توان با رقم‌هایی بین تا ۸۰۰ میلیون تومان صاحب خانه شد.

به دنبال افزایش سقف تسهیلات مسکن از محل خرید اوراق تسه و همچنین نصف شدن تعداد برگه های لازم برای دریافت امتیاز این وام، برای دریافت افزایش افزایش پیدا می کند و به نظر می رسد مسئله در قیمت این نوع وام ممکن بوده است; برای اولین بار در حال حاضر برای دریافت ۴۸۰ میلیون تومان مسکن باید ۷۸ میلیون و ۲۰۴ هزار تومان پرداخت شود.

[ad_2]

Claudia Larsen

پیشگام وب. خالق حرفه ای درونگرا. پزشک آبجو. شیطان متعصب تلویزیون.

تماس با ما