چون کمالگرا هستم ازدواج نمیکنم


برترین ها: یکی از دلایل ازدواج نکردن جوانان، کمال‌گرایی است. اگر شما گرفتار کمال گرایی یا بی نقص بودن هستید، می توانید فقط افراد بسیار موفق یا بسیار منظم یا کسانی که جایگاه و جایگاه بسیار بالایی دارند را افراد مناسبی برای ازدواج و ارتباط بیشتر و کمتر از آنها به چشمتان نمی آید.

گرایی در ازدواج به این صورت است که بهدنبال فرد میگردید که یا از جهت شهرت یا ثروت یا منزلت طرح موقعیتی داشته باشید، بنابراین افراد معمولی برای شما جذاب نیستند.

پژوهش‌ها نشان می‌دهند که طرحواره کمال‌گرایی با خودشیفتگی همبستگی بالا دارند. در ازدواج چیزی مهم است، این است که احساس امنیت و اعتماد کنیم و تا اندازه ای از نظر شدت نیازها شبیه به هم باشیم و قادر باشیم که خواسته ها و همدیگرها را داشته باشیم.

اول ؛ همسر را انتخاب کنید

طرحواره کمال باعث می شود که شما دوست دارید با کسی ازدواج کنید که یک یا چندتا از ویژگی های زیررادارد.

طرحواره کمال گرایی در ازدواج باعث می شود که شما دنبال افرادی باشید که بسیار موفق یا دارای مرتبه اجت هستند.

گاهی هم کمال گرایی در ازدواج باعث می شود که شما به دنبال کسانی باشید که بسیار دقیق و منظم و مانند وما و

یکی از مراجعینم می‌گفت: علت جذابیت همسرم برای من این بود که بسیار دقیق و آینده‌نگر بود.

ممکن است که شما به دنبال افرادی باشید که بسیار ایده آل گرا هستند، کمال گرایی در ازدواج باعث می شود که کسانی که عاشق کار و تلاش هستند و زندگی نمی کنند، برای شما بسیار جذاب هستند.

گاهی اوقات هم می‌توانید با کسانی که از نظر مالی و حرف‌های شما پایین‌تر ازدواج می‌کنند، یا وارد رابطه می‌شوند تا بتوانید نسبت به آنها فخر فروشی و احساس ارزشمندی کنید.

چون کمالگرا هستم  ازدواج نمیکنم

گاهی هم کمال گرایی در ازدواج باعث می شود که باعث شود

اهی هم دوست دارید با ازدواج کنید یا وارد رابطه بشویید که گوش به

گاهی هم تاثیر کمال گرایی در ازدواج به این صورت است

اولین روز سال

گاهی اوقات هم تاثیر کمال گرایی در ازدواج برای شما به این صورت است که به دنبال کسی میگردید که به شما کمک کند، به عنوان مثال از مراجعین من که مدیر یک شرکت بود با خانمی ازدواج کرد که یکی از کارهای خود را انجام داد. او کمک کند.

بسته به اینکه در کدام مکانیسم مقابله‌ای باشید طرحواره‌های شما در ویژگی‌های انتخاب همسر خیلی تاثیر دارد. خب اشکال این کیفیت‌ها کجاست؟

ما ۵ نیاز داریم

۱. نیاز به عشق و تعلق خاطر

۲. نیاز به آزادی

۳. نیاز به بقا و امنیت خاطر

۴. نیاز به قدرت و ارزشی

۵. نیاز به تفریح ​​و خنده

چون کمالگرا هستم  ازدواج نمیکنم

و شخصی که برای ارتباط و ازدواج انتخاب می کنیم باید این را داشته باشم که به همه نیازهای ما توجه داشته باشیم و ماهم باید به همه نیازهای خود و همسرمان توجه کنیم، اما وقتی که طرحواره هایمان را بگیریم به یک نیاز بیشتر از نیازها به توجه می کنیم. در نتیجه دیگر ما یا همسر ما نیاز به نمی‌شود و این باعث می‌شود که یا از در

اولین روز سال

دوم نوع رفتار با همسر

و اگر در این جا از طرحواره جان سالم به در بردن و بنا به هر دلیلی با فرد سالم آشنا بشویید، طرحوارهی کمال گرایی در ازدواج باعث می شود یا انقدر عیبجویی می کنید که مخاطب را از دست شما خسته و فراری می کند، یا آنقدر ایراد میگیرید. حالش از خودش به هم می خورد و به همین دلیل از شما که این همه از او یاد میگیرید هم خوشش نمیآید، یا آنقدر او را کنترل می کند که عرصه را برای او تنگ می کند، یا آنقدر به موفقیت و کار میچسبید که هیچ توجهی به مخاطب خود نمی کند. .

طرحواره کرایی در ازدواج باعث می شود شما این رفتارها را انجام دهید و به این وسیله مخاطب خود ر
و رابطه را تخریب کنید.

خانواده خود را فراموش کنید و برای روابط صمیمانه خیلی خودتان وقت نمی دهید، کارکردن هستید، آرامش خود را به دست می آورید، خودتان فکر می کنید که اگر به اندازه کافی پول، جایگاه اجتماعی، خانه عالی، ماشین گران قیمت باشد. را فراهم کنم، آن وقت آرام می‌شوم. در حالی که زندگی در جریان است و شما عشق و محبت واقعی را دریافت نمی‌کنید.

چون کمالگرا هستم  ازدواج نمیکنم

شاید رابطه شما و همسرتان برای دیگران الگو و آرزو باشد، اما شما زیاد راضی نیستید، یا ایراد و عیب جوئی و کنترل زیاد میکنید و به این شکل اگر هم رابطه ای خوبی گیرتان بیاید آن را خراب میکنید و این باعث می شود که دیر یا زود همسرتان یا زودتر همسرتان را کنترل کنید. نامزد شما را رها می‌کند.

موضوعی که ارری، پیشنهاد می‌کنیم اگر احساس می‌کنید دچار کمال‌گرایی شده‌اید و در ازدواج با مشکل خورده‌اید، حتما به مه.

منبع: برگرفته از یادداشت های ارسطو رضایی در شبکه اجتماعی ویرگول


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم