چند معما که شرلوک هلمز درونتان را بیدار می‌کنند

[ad_1]

وب‌سایت روزیاتو – گلریز برهمند: حل معما بهترین راه برای حفظ هوشیاری و جوانی ذهن است. و پیدا کردن جواب صحیح هم بسیار لذت بخش است. ده در خانه باشید و چه در راه ، یی ع جواب معماها در انتهای مطلب آمده است.

چند معما که شرلوک هلمز درونتان را بیدار می‌کنند

معمای شماره ۱

یرقی نمی‌کند چقدر کم یا زیاد از من استفاده کنی، هر ماه عوضم میکنی. من چه هستم؟

معمای شماره ۲

از بغل همه چیز هستم و اگر مرا دو نیم کنی هیچم. من چه هستم؟

معمای شماره ۳

ساعت خورشیدی کمترین جزء متحرک را میان انواع ساعت دارد. کدام نوع ساعت جزء متحرک را دارد؟

معمای شماره ۴

چطور ممکن است ۴ = ۸ + ۸ شود؟

معمای شماره ۵

مرا بیرون و سرم را خراش بده. حالا به رنگ سیاه هستم، اما زمانی قرمز رنگ بودم. من چه هستم؟

معمای شماره ۶

کدام یک از این ۴ گزینه، تصویر سمت چپ را از بالا نشان می دهد؟

چند معما که شرلوک هلمز درونتان را بیدار می‌کنند

معمای شماره ۷

مردی سگ را از یک کنار رودخانه صدا میزند. سگ مرد فوراً از رودخانه عبور می‌کند. بدن سگ خشک است. نه از پل استفاده کرده نه از قایق. آیا چنین چیزی ممکن است؟

معمای شماره ۸

سم میخی را به یک درخت کوبید. ۱۰ سال بعد به سراغ میخ رفت. اگر درخت هر سال ۵ سانتیمتر رشد کرده باشد، حالا میخ چقدر بالاتر رفته است؟

معمای شماره ۹

مردی در حال تماشای عکس شخصی است. دوستش می‌پرسد او کیست. مرد در جواب می‌گوید: «برادر و خواهر، اما هیچ کدامشان را ندارم. اما پدر این مرد، پسر پدر من است. » مرد عکس داخل که بود؟

معمای شماره ۱۰

۲ پدر و ۲ پسر به ماهیگیری رفتند. آن‌ها فقط ۳ ماهی گرفتند. یکی از پدرها گفت: «دیگر بس است. همه مان یکی یکدانه داریم. » آیا چنین چیزی ممکن است؟

معمای شماره ۱۱

آیا چنین چیزی ممکن است؟

چند معما که شرلوک هلمز درونتان را بیدار می‌کنند

معمای شماره ۱۲

مردی در جای ناشناخته‌ای زیر باران راه می‌رفت. خیس به خانه برگشت. اما حتی یک تار مویش هم خیس نبود. آیا چنین چیزی ممکن است؟

معمای شماره ۱۳

وقتی از من میکنی دورم میاندازی. وقتی از من استفاده نمیکنی مرا برمی داری. من چه هستم؟

معمای شماره ۱۴

زنی ۲ پسر داشت که هر دو در یک ساعت و روز و سال به دنیا آمدند، اما دوقلو نبود. آیا چنین چیزی ممکن است؟

چند معما که شرلوک هلمز درونتان را بیدار می‌کنند

جواب معمای شماره ۱

تقویم

جواب معمای شماره ۲

عدد ۸ انگلیسی

جواب معمای شماره ۳

ساعت شنی

جواب معمای شماره ۴

ساعت ۸ صبح + ۸ ساعت = ۴ بعد از ظهر

جواب معمای شماره 5

چوب کبریت

جواب معمای شماره ۶

گزینه A

جواب معمای شماره ۷

رودخانه یخ زده بود.

جواب معمای شماره ۸

در همان ارتفاع قبلی، چون درخت ها از نوک شان رشد می کنند.

جواب معمای شماره ۹

پسر خود او

جواب معمای شماره ۱۰

نفرات معماً پدر ، پسر خودش و پسر پسر خودش بودند.

جواب معمای شماره ۱۱

عدد ۹ انگلیسی را برعکس و تبدیل به ۶ کنید و آن را با ۱۱ و ۱۳ جمع کنید.

۱۱ + ۱۳ + ۶ = ۳۰

جواب معمای شماره ۱۲

مرد کچل بود.

جواب معمای شماره ۱۳

کشتی لنگر

جواب معمای شماره ۱۴

فرزندان این زن قلو بودند و این بچه‌ها ۲ تا از آن ها.

[ad_2]

Morgan Bullock

هاردکور الکل ماون. علاقه مند شدید به اینترنت دوست داشتنی توییتر متعصب. دردسر ساز.