ماشین چاپ پول دولت چگونه نقدینگی و تورم به جامعه پمپاژ می کند؟

[ad_1]

فرارو- بر اساس آخرین آمار رسمی بانک مرکزی تا پایان تابستان سال جاری، م نقدینگی به ۴ هزار هزار میلیارد تومان بر این اساس حجم نقدینگی در مدت مشابه سال گذشته با رشد 40.5 درصدی روبرو بوده است.

برای انجام این کار انضباط مالی در بودجه سنواتی نظر، در سالهای گذشته بودجه سالیانه با بی انضباطی های بسیار بسته شده است که نتیجه آن انحراف نسبت به درآمد به هزینه، کسری است. .دید بودجه است که دولت در دو سال گذشته با آن روبرو بوده است.

در این زمینه برای تأمین بودجه کسری دولت باید به استقرار بانک مرکزی و فروش اوراق بهادار در بورس تبدیل شود که این کار نقدینگی بسیاری را در جامعه ایجاد کرده است که نتیجه آن رشد سرسام آوری تورم در این مدت بوده است. در این رابطه برای نقدینگی دولت باید از دست درازی به منابع بانک مرکزی چه به صورت مستقیم و چه به غیر از اینکه این موضوع نیاز به تصمیم گیری مستقیم دارد، باشد.

یکی از این تصمیمات سخت استقلال بانک مرکزی به شماره میرود، طی این سالها همواره دولتهای مختلف شعارهای بانک مرکزی را سر دادند، اما استقلال در زمانهایی که دولت در تنگای ارزی و قرار مالی میگیرد، نهاد ناظر بازار پولی را تحت فشار قرار میدهد تا با استفاده از راه های مختلف و تورمزا، هزینه های دولت را تامین می کند.

ماشین چاپ پول دولت چگونه نقدینگی و تورم به جامعه پمپاژ می کند؟چرخه افزایش نقدینگی چگونه انجام شود؟
مسعود دانشمند کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به میزان نقدینگی از مرز 4 هزار هزار میلیاردتومان، اظهار داشت: تا هر زمانی که مشکل تحریم و پیوستن به Task Force وجود داشته باشد، افزایش نقدینگی نیز جبران ناپذیر است، در این راستا دولت به دلیل دلایلی که با آن روبرو هستند، چارهای است. جزء .اپ پول ندارد، در مقابل نیز نقدینگی با این اقدام روز به روز افزایش می‌یابد.

وی افزود: دولت با توجه به اینکه دارایی های ارزی خود دسترسی ندارد و آنها به خاطر تحریم ها در بلوکه های مختلف، به بانک مرکزی دستور می دهند در قبال این پول های بلوکه شده ارزی، ریال در اختیار دولت قرار می گیرند تا هزینه های خود را پوشش دهند. داده و به نوعی کسری بودجه خود را جبران کند.

دانشمند گفت: در مقابل، اما با توجه به اینکه آیا در اختیار بانک مرکزی قرار نمی گیرد، این بانک باید پول چاپ کرده و در جامعه توزیع کند، که این موضوع باعث افزایش افسارگسیخته نقدینگی می شود و تا زمانی که دارایی های ارزی در اختیار بانک مرکزی باشد. قرار گرفتن آن را به ریال تبدیل کند این چرخه ادامه پیدا می‌کند.

این خصوصی اضافه کرد: دولت باید به منابع فروش نفت و غیرنفتی دسترسی پیدا کند و آنها را در اختیار تجار، بازرگانان و تولید کنندگان قرار دهد تا آنها نیز با وارد کردن مواد اولیه فعال و فعال کالاهای تولیدی کشور را به حرکت در بیاورند. تا از این طریق حاصل شود تا دیگر دولت نباید به چاپ پول مبادرت ورزد، بنابراین تا زمانی که ما با تحریم ها روبرو هستیم، چاپ پول و افزایش نقدینگی جبرانناپذیر است، زیرا برای تامین هزینه های خود به این کار ادامه می دهند.

وی ادامه: این خود است که، در مورد دیگری نیز دولت با توجه به پیش بینی در میزان فروش نفت، که به نوعی فروش آتی است، به بانک مرکزی دستور چاپ پول می دهد، بدون اینکه درآمدی در عمل پیدا کند که این کار را انجام دهد. موضوع باز هم به افزایش نقدینگی می‌شود، بنابراین باید برای کنترل نقدینگی چند اقدام انجام شود.

دانشمند بیان کرد: در وهله اول باید چرخه اقتصاد کشور به حرکت در آید تا درآمد به صورت واقعی محقق شود، در وهله دوم باید دسترسی دولت به منابع ارزی شود که این کار تنها از طریق رفع تحریم ها و پیوستن به Task Force امکان پذیر است. ، دست آخر نیز دولت باید هزینه هایش را کنترل کند و به نوعی حرکت کوچک سازی خود را انجام دهد در غیر این صورت افزایش نقدینگی روز به روز به روز باعث افزایش تری به خود می شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به راه حل های کنترل نقدینگی کاملاً مشخص است، بیان کرد: در این زمینه دولت باید تمام این شرکت های خود را به صورت واقعی و اصولی به بخش خصوصی اختصاص دهد و خود را تنها به امر سیاست گذاری و نظارت بر عملکرد انجام دهد. این شرکتها بپردازند، تنها در این صورت است که یک بار عظیم از روی دوش دولت در قبال تامین بودجه شرکتها برداشت خواهد شد، در غیر این صورت با توجه به بزرگی که دولت ما دارد می شود که دستگاههای دولتی سال به سال بودجه را بیشتر می کنند. طلب می کند که برای تامین آن دولت چارهای جزء چاپ پول ندارد، بنابراین در زمینه ارائه شرکتهای دولتی باید گامهای اساسی برداشت شود، تا اقتصاد کشور از این وضعیت بغرنج و آشفته خارج شود.

[ad_2]

Patrick Hodges

کاوشگر دوستانه استاد موسیقی مغرور. درونگرای افراطی کارشناس سفر. نویسنده. متعصب غذای بی عذرخواهی

تماس با ما