قیمت سکه پارسیان امروز پنجشنبه ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

[ad_1]

فرارو- قیمت اک۵۱۰پ

قیمت هر گرم طلایی 18 عیار تا ساعت 15 امروز پنجشنبه 19 اسفند 1400 به یک میلیون و 219 هزار تومان رسید، همچنین قیمت هر قطعه سکه طرح جدید (سکه امامی) در نیمه اول امروز به ارزش 12 میلیون و 130 هزار تومان رسید که این رقم در مقایسه با آخرین نرخ روز چهارشنبه ۳۰ هزار تومان افزایش یافته است. سکه طرح قدیم در نیمه اول امروز ۱۱ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان به فروش رسید.

مت سکه گرمی ۵۰ هزار تومان گرانتر از روز گذشته بود و دو میلیون و ۴۵۰ هزار تومان به فروش رسید. قیمت انواع سکه پارسیان، اما نسبت به روز چهارشنبه ثابت ماند و هر سکه دو گرمی پارسیان امروز پنجشنبه 19 اسفند ماه به قیمت سه میلیون و 15 هزار تومان به فروش رسید.

قیمت انواع سکه پارسیان

انواع سکه پارسیان قیمت سه شنبه قیمت چهارشنبه قیمت امروز
0.050 80 هزار تومان 80 هزار تومان 80 هزار تومان
0.100 155 هزار تومان 155 هزار تومان 155 هزار تومان
0.150 230 هزار تومان 230 هزار تومان 230 هزار تومان
0.200 305 هزار تومان 305 هزار تومان 305 هزار تومان
0.250 380 هزار تومان 380 هزار تومان 380 هزار تومان
0.300 458 هزار تومان 458 هزار تومان 458 هزار تومان
0.350 533 هزار تومان 533 هزار تومان 533 هزار تومان
0.400 608 هزار تومان 608 هزار تومان 608 هزار تومان
0.450 683 هزار تومان 683 هزار تومان 683 هزار تومان
0.500 758 هزار تومان 758 هزار تومان 758 هزار تومان
0.600 908 هزار تومان 908 هزار تومان 908 هزار تومان
0.700 85 میلیون و 85 هزار تومان 85 میلیون و 85 هزار تومان 85 میلیون و 85 هزار تومان
0.800 210 میلیون و 210 هزار تومان 210 میلیون و 210 هزار تومان 210 میلیون و 210 هزار تومان
0.900 360 میلیون و 360 هزار تومان 360 میلیون و 360 هزار تومان 360 میلیون و 360 هزار تومان
1000 یک میلیون و 510 هزار تومان یک میلیون و 510 هزار تومان یک میلیون و 510 هزار تومان
1100 66 میلیون و 666 هزار تومان 66 میلیون و 666 هزار تومان 66 میلیون و 666 هزار تومان
1200 8 میلیون و 815 هزار تومان 8 میلیون و 815 هزار تومان 8 میلیون و 815 هزار تومان
1300 دو میلیون و 965 هزار تومان دو میلیون و 965 هزار تومان دو میلیون و 965 هزار تومان
1400 دو میلیون و 115 هزار تومان دو میلیون و 115 هزار تومان دو میلیون و 115 هزار تومان
1500 دو میلیون و 415 هزار تومان دو میلیون و 415 هزار تومان دو میلیون و 415 هزار تومان
1600 دو میلیون و 415 هزار تومان دو میلیون و 415 هزار تومان دو میلیون و 415 هزار تومان
1700 دو میلیون و 565 هزار تومان دو میلیون و 565 هزار تومان دو میلیون و 565 هزار تومان
1800 دو میلیون و 715 هزار تومان دو میلیون و 715 هزار تومان دو میلیون و 715 هزار تومان
1900 دو میلیون و 865 هزار تومان دو میلیون و 865 هزار تومان دو میلیون و 865 هزار تومان
2000 سه میلیون و 15 هزار تومان سه میلیون و 15 هزار تومان سه میلیون و 15 هزار تومان

[ad_2]

Jamiya Calhoun

دوستدار فرهنگ پاپ به طرز خشمگینانه ای فروتن. نینجاهای شبکه های اجتماعی بی عذرخواهی طرفدار الکل دردسر ساز.

تماس با ما