قیمت سکه پارسیان امروز دوشنبه دوم اسفند ماه ۱۴۰۰

[ad_1]

انواع سکه پارسیان قیمت شنبه قیمت یکشنبه قیمت امروز 0.050 74 هزار و 500 تومان 74 ژانویه 73 هزار و 500 تومان 0.100 144 هزار تومان 143 هزار تومان 142 هزار تومان 0.150 213 هزار و 500 تومان 212 هزار تومان 210 هزار و 500 تومان 0.200 283 هزار تومان 281 هزار تومان 279 هزار تومان 0.250 352 هزار و 500 تومان 350 هزار تومان 347 هزار و 500 تومان 0.300 425 هزار تومان 422 هزار تومان 419 هزار تومان 0.350 494 هزار و 500 تومان 491 هزار تومان 487 هزار و 500 تومان 0.400 564 هزار تومان 560 هزار تومان 556 هزار تومان 0.450 633 هزار و 500 تومان 629 هزار تومان 624 هزار و 500 تومان 0.500 703 هزار تومان 698 هزار تومان 693 هزار تومان 0.600 842 هزار تومان 836 هزار تومان 830 هزار تومان 0.700 981 ژانویه 974 هزار تومان 967 ژانویه 0.800 122 میلیون و 122 هزار تومان 114 میلیون و 114 هزار تومان 106 میلیون و 106 هزار تومان 0.900 26 میلیون و 261 هزار تومان 25 میلیون و 252 هزار تومان 24 میلیون و 243 هزار تومان 1000 400 میلیون و 400 هزار تومان 39 میلیون و 390 هزار تومان 38 میلیون و 380 هزار تومان 1100 یک میلیون و 539 هزار تومان 52 میلیون و 528 هزار تومان یک میلیون و 517 هزار تومان 1200 68 میلیون و 683 هزار تومان یک میلیون و 671 هزار تومان 65 میلیون و 659 هزار تومان 1300 یک میلیون و 822 هزار تومان 80 میلیون و 809 هزار تومان 79 میلیون و 796 هزار تومان 1400 یک میلیون و 961 هزار تومان یک میلیون و 947 هزار تومان یک میلیون و 933 هزار تومان 1500 دو میلیون و 100 هزار تومان دو میلیون و 85 هزار تومان دو میلیون و 70 هزار تومان 1600 دو میلیون و 239 هزار تومان دو میلیون و 223 هزار تومان دو میلیون و 207 هزار تومان 1700 دو میلیون و 293 هزار تومان دو میلیون و 361 هزار تومان دو میلیون و 344 هزار تومان 1800 دو میلیون و 517 هزار تومان دو میلیون و 499 هزار تومان دو میلیون و 481 هزار تومان 1900 دو میلیون و 656 هزار تومان دو میلیون و 637 هزار تومان دو میلیون و 618 هزار تومان 2000 دو میلیون و 795 هزار تومان دو میلیون و 775 هزار تومان دو میلیون و 755 هزار تومان

[ad_2]

Felipe Holmes

گیک تلویزیون متخصص رسانه های اجتماعی ایجاد کننده. نویسنده پرشور. نینجا سفر افراطی. کل کارآفرین معتاد به اینترنت

تماس با ما