علت نامگذاری لیلة الرغائب چیست؟

[ad_1]

ویژگی مهم کتاب المراقات این است که دستوراتش برای مراقبت و سیر و سلوک جنبه همگانی دارد و به کار عر.

در مورد یک منطقه بزرگ در چنین شبی کک موسوم به لیله الرغائب است، نقل است فرشتگان از فسمان به زمین خاکی و ساکن زمین می شوند و پیغامبر نیته های پاک بندگان خداوند هستند.

ویژگی مهم کتاب المراقات این است که دستوراتش برای مراقبت و سیر و سلوک جنبه همگانی و به کار عارف و عامی میآید، و اعمالی برای همه روزهای سال لحاظ شده و آثار را با توجه به این مراقبت بازگو می کند. علامه طباطبایی در مقدمه خود بر این کتاب، بهترین کتابی است که درباره عبودیت و تقرب و مرا می‌داند.

آیت الل جو جو از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت شده است که فرمودند: زیرا شبی است که فرشتگان آن را لیلة الرغائب می‌نامند.

این نامگذاری به این است که وقتی کهیک آنگاه خداوند به طور غیرمنتظره بر آنان وارد شده و می‌فرماید: ای فرشتگانم! هر چه می‌خواهید از من درخواست کنید. فرشتگان عرض می‌کنند: حاجات ما این است که از روزه‌داران رجب درگذری. خداوند می‌فرماید: این کار را انجام دادم.

بهتر است کسی که این حدیث را میشنود، در این شب، زیاد بر ششتگان قلوات فرستاده تا تکلیفی را عک آیآی 12 تحیت به ما داده شود. سپس رسول خدا (ص) فرمودند: هر کس که روز پنجشنبه اول رجب را روزه گرفته و سپس بین نماز مغرب و عشا دوازده رکعت نماز بجا آورده هر دو رکعت به یک سلام و در هر رکتی سوره فاتحه یک بار، انا انزلناه فی لیلةالقدر سه بار. و قل هو الله احد را دوازده بار خوانده، و زمانی که نماز تمام شود، هفتاد بار بر من (با این الفاظ) صلوات بفرستد: اللهم صلی الله علیه و آله و سلم علی محمد النبی الأمی و علی آله، سپس سجده کرده و در سجده هفتاد بار بگوید: سبوح. قدوس رب الملائکة و الروح. سپس سر خود را بلند کرده و بگوید: رب اغفر و ارحم و تجاوز عما تعلم آنک انت العلی الأعظم آنگاه بار دیگر به سجده رفته و در سجده همان چیزی را بگوید که در سجده اول گفت، سپس حاجت خود را از خدا بخواهد، انشاءالله تعالی. می شود.

سپس رسول خدا فرمودند: قسم به کسی که جانم در دست اوست. هیچ بنده یا کنیزی از بندگان و کنیزان خدا این نماز را به جا نمی آورد، مگر اینکه خداوند گناهان او را می بخشد گرچه گناهان او مثل کف دریا و به عدد شن و به وزن کوهها و به عدد برگهای درختان باشد و روز قیامت هفتصد نفر از خویشاوندان. خود را که همگی سزاوار آتش باشند شفاعت می‌کند. برای اولین بار در رتبه اول روز اول مژده بده از هر سختی نجات پیدا کردی. می‌پرسد: تو کیستی؟ رویی بهتر از روی تو ندیده و بویی به خوشبویی تو مشامم نرسیده. جواب می دهد: ای محبوب من! من ثواب آن نمازی هستم که در فلان شب، فلان منطقه، فلان ماه و فلان سال بجا آوردی. امشب آمده ام تا حقت را آدا کرده، مونس تنهایی تو بوده و وحشت زده از بین ببرم. و زمانی که در شیپور دمیده شود، در عرصه قیامت بر سرت سایه افکنم. و تو هرگز هیچ خیری را از جانب مولایت از دست نخواهی داد.

در اینجا این سوال پیش می‌آید که، ظاهر این روایت است که لیلة الرغائب اولین شب جمعه ماه رجب است. برای اولین بار زیرا در این صورت پنج شنبه قبل از جمعه اول، جز ماه رجب نیست، این است که اگر بخواهیم به ظاهر روایت عمل کنیم، باید بگوییم این اعمال در صورتی است که شب اول ماه شب جمعه نباشد; و اگر شب جمعه بود، شب جمعه دوم این اعمال انجام می شود. گرچه لیلة الرغائب نباشد. .ون در تعریف مشخص نشده که این اعمال حتماً در لیلة الرغائب باشد. ولی راه دوم و سومی هم هست که به نظر میرسد. راه دوم است که این اعمال را بدون روزه انجام می دهد و راه سوم این است که روزه را هم بگیریم گرچه

[ad_2]

Erica Ferrell

نینجا موسیقی غرور آفرین. حل کننده مشکل متخصص حرفه ای سفر. دردسر ساز. ارتباط گر مشتاق

تماس با ما