طرح صیانت به صحن بازخواهد گشت؟

[ad_1]

مصوبه کمیسیون غیرقانونی مشترک در رابطه با کلیات طرح صیانت با نظر کارشناسی معاونت قوانین مجلس و نظر هیئت رئیسه مجلس باطل شد تا جستجوها برای بازگشت طرح به صحن ادامه دادن.

به گزارش شرق، هر چند عنابستانی نماینده موافق طرح‌سازی در واکنش به نظر معاونت قوانین مجلس در غیرقانونی بودن تصمیم‌گیری در کمیسیون مشترک، گفته بود: «معاونت مجلس خیلی حرف بیجایی زده و اصلاً مجلس زیر بار این حرف‌ها رفت!» اما عزم خود را جزم کرده در مقابل اقلیت تندرو بایستد و از حیثیت بهارستان دفاع کند. نمایندگان مجلس 167 درخواست قانونی بازگشت طرح صیانت به صحن را امضا کرده اند که می تواند نقش مهمی در ناامیدکردن مجلس از اجرای طرح مسدودسازی اینترنت داشته باشد.

علیرضا پاک‌فطرت، نماینده شیراز در مجلس گفته است: مجلس نمایندگان دیگر نمایندگان را نمی‌گذارند. او در این رابطه گفت: روز اول که برای کاربران در فضای مجازی در مجلس مطرح شد، فکر کردم که همان «طرح ساماندهی فضای مجازی» است و استقبال کردیم، زیرا فضای مجازی در ایران است و همه سنین درگیر آن هستند و .لی از مطالب در حوزه‌های مختلف بدون پشتوانه پخش می‌شوند.

او افزود: برخی فکر کنند اگر طرح اصل هشتادوپنجی شود به صورت تخصصی مورد بررسی قرار می گیرد، اما بعدا متوجه می شویم که اصلاً ماجرای اینترنت را محدود می کند و می گوید این کاری نیست که در شأن مردم باشد و دنبال شود. از طرفی اولین روز سال هیچ نماینده ای از نماینده دیگر، برتر نیست.

پیش از این هم مهرداد گودرزوندچگینی، نماینده مردم رودبار در مجلس گفته بود که «بررسی طرح صیانت طبق اصل 85 قانون اساسی یکی از مشکلاتی بوده که در اثر آن توهین های زیادی به مجلس صورت می گیرد. از هیئت رئیسه درخواست می کنم که این طرح در صحن علی مجلس مورد بررسی قرار گرفتن تا شاید از این توهین ها باشد. نمایندگانی که از نظر تصمیم گیری هشتادوپنجیشدن طرح آگاه شدن و راه حل قانونی برای بازگردن طرح به صحن را در پیش گرفته اند البته اگر فریادهای تندروهای تمام بخواهد بگذرد.

در حالی که افکار عمومی رفتار خلاف قانون در تصویب 10 دقیق کلیات طرح صیانت را به شدت مذموم شمرده، احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران هم در دفاع از محدودسازی اینترنت گفته است: طرح صیانت نه به بار است نه به دار. چس چرا با عصبانیت صحبت می‌کنند و عده‌ای می‌گویند خیانت و خوبت است. در این بین سید حسن خمینی در واکنش به تصمیم مجلس تندروی با انتشار کلیپی از بیانات هشدارآمیز بنیانگذار جمهوری اسلامی به مقامات، به «طرح صیانت از فضای مجازی» در مجلس نشان داده و گفته است: «آنان که باید صیانت کنند، مردماند. ؛ مردم باید از مسئولین صیانت کنند ».

همچنین مازنی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس دهم، با اشاره به صدای بلند تندروهای مجلس گفته است: هرکس صدای بلندتری خود را مدعی اصلاحات میداند و جامعه را در فضای سردرگم می دهد. نهاد مجلس به دلیل تنگ نظری‌ها در زمان تشکیل و سوء‌تدبیرهای جریان اصلاحات، در 10 دقیقه، دیوار صیانت را دو کرد. رشیدیکوچی، نماینده مخالف محدودسازی اینترنت که این روزها به تنهایی به اندازه کل بهارستان برای احقاق حقوق ملت مبارزه کرده است هم گفته است: امیدواریم این طرح که با شئونات زندگی 80 میلیون نفر سروکار دارد در مسیری شفاف و نگاهی کارشناسی در صحن مجلس بررسی شود.

او افروده: نه من و نه فرد دیگری در کشور مخالف سامان‌دادن به فضای رهاشده و ولنگار مجازی نیستیم. رشیدی با استقبال از ابطال مصوبه کمیسیون گفت: از برخی دوستان خواهش می‌کنم که این برچسب‌ها را بردند. بنده نه با ساماندهی فضای مجازی مخالف هستم، نه مخالف فرمایش حضرت آقا هستم و نه ضدانقلابی هستم. واکنش های منفی به محدودسازی اینترنت که به خواست اقلیتی تندرو در حال حاضر ادامه دارد، ادامه دارد و روند فعلی را اصلاح می کند یعنی طرح به صحن حداقل کاری است که مردم باید انجام دهند. امضای درخواستی برای طرح خارج‌کردن از ذیل 85 رو به افزایش است و با انتشار نام نمایندگانی که طرف ملت‌ها می‌توانند روند شفافیت را برای مقابله با محدودسازی اینترنت داشته باشند و نام 167 نماینده امضاکننده درخواست بازگشت طرح به صحن را انتخاب کنند.

[ad_2]

Aron Trujillo

نرد اینترنتی. ارتباط دوستانه مبشر قهوه. متخصص موسیقی بسیار متواضعانه. مدافع تلویزیون آماتور

تماس با ما