خطر ریزش خواستگاران نهضت ملی مسکن

[ad_1]

ثبت نام نهضت ملی مسکن تا 29 اسفند ادامه دارد و تعداد ثبت نامها به 5.3 میلیون نفر رسیده است. قانون جهش تولید مسکن، ارار است در 4 سال، مسکن واحد مسکونی برای این درخواست در این میان از ظاهر آمارها چنین برآید که قبولی در نهضت ملی مسکک اما واقعاً این است که قابلتوجهی از این درخواستان اصلاً واجد شرایط اولیه دریافت مسکن دولتی هم احتمالاً نهضت ملی مسکن با خطر ریزش بودی استفاده از روبهرو خواهد شد.

گزارش همشهری، آخرین آمارهای معاونت مسکن و وزارت راه و شهرسازی، تعداد کل مسکن های دولتی در سامانه جامع طرح های حمایتی مسکن به 5.3 میلیون نفر رسیده است که البته از این تعداد حدود 16 میلیون ثبت نام به ساختمان مسکن داده شده است. ملی مسکن دولت دوازدهم است و پس از ادغام نهضت ملی مسکن و طرح اقدام ملی مسکن از آذرماه، وارد فهرست متقاضیان مسکن و آمار دولتی را بالا برده است.

نکته قابل‌تأمل یی اگر این وضعیت با ضریب کمتر در سایر مناطق کشور نیز مصداق داشته باشد، احتمال اجرای کامل نهضت ملی مسک به موضوع ناتوانی تعداد قابلتوجه از متقاضیان برای واریز آورده نقدی حدود 150 میلیون تومان را نیز اضافه می کند که عملا بخشی از استفاده از بالفعل نهضت ملی مسکن را غیرفعال می کند.

عملی آمارها با ادغام در طرح مسکن

در آذرماه امسال و در شرایطی که فقط یکمیلیون و 800 هزار نفر در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده بودند، بهدلیل تغییر برخی معیارها و شرایط دریافت مسکن دولت در این نهضت، شورای عالی مسکن رای گیری به ادغام دو طرح مسکن دولتی داد تا یکمیلیون و 6000 هزار نفر. نفر از پیشنهادان طرح اقدام ملی مسکن که در این طرح واجد شرایط نبودند نیز شانس مشارکت در نهضت ملی مسکن اما این افراد می توانند با انصراف از ثبت نام قبلی در طرح اقدام ملی، دوباره در نهضت ملی مسکن ثبت نام کنند، اما تشخیص وزارت راه که با انتقال این افراد به نهضت ملی مسکن هم آمارهای ثبت نام به تعداد قابل توجهی می رسد و هم زحمتان کمتر می شود. .

شرط مالکیت مسکونی در 2 طرح مسکن دولتی یکی از طرح های این تصمیم بود چرا که در طرح اقدام ملی فقط درخواستی واجد شرایط میشدند که از سال 1384 به بعد از مالکیت مالکیت مسکونی غیرقانونی در نهضت ملی مسکن این شرط به سال 1395 تغییر کرد. .

علاوه بر این در طرح اقدام ملی مسکن همه متقاضیان باید 5 سال پیش سکونت در شهر محل مورد استفاده قرار گیرد نهضت ملی مسکن برای این شرط ضوابط نیز اصلاح شود و ضمن حذف شرط قبلی سکونت برای برخی از متقاضیان، برای سایر متقاضیان نیز انجام شود. یک تا ۳ سال کاهش یافت.

در این میان چراغ سبز مشروط وزارت راه و شهرسازی به ثبت نام مردان مجرد شهرسازی بالای 23 سال در نهضت ملی مسکن و چندباره مهلت ثبت نام در این نهضت باعث شد که آمارهای روند افزایشی شدیدتری پیدا کنند و تعداد کل نیروهای عملیاتی به 34 درصد از تعداد واحدها برسد. قابل احداث شود.

البته وار راه اما درمجموع به نظر میرسد پس از پپیش

ترکیب مسکن دولتی

بررسی های اطلاعات معاونت مسکن وزارت راه نشان می دهد از مجموع 5 میلیون و 341 هزار ثبت نام اعلام شده برای طرح نهضت ملی مسکن، 1.6 میلیون نفر از طرح طرح اقدام ملی بوده و از مجموع 3 میلیون و 700 هزار ثبت نام برای نهضت مسکن ملی انجام شده است. همچنین ۴۳۵ هزار و ۳۹۷ نفر را مردان مجرد بالای ۲۳ سال تا ۴۵ سال تشکیل می‌دهند.

با توجه به اینکه ارات نامنویسی برای طرح نهضت ملی اما آیا احداث 4 میلیون واحد مسکونی پاسخگوی این مقدار مورد استفاده قرار خواهد گرفت؟

بررسی تجربه ثبت نام برای طرح اقدام ملی مسکن نشان می دهد که در آن دوره بدون تعدیل شرط دوره مالکیت مسکونی و مسکونی ساکن در شهر محل استفاده می شود، کمتر از 25 درصد متقاضیان واجد شرایط شناخته می شوند و مابقی متقاضیان به ثبت نام فرم جیم قرمز یا ثبت سند مالکیت می شوند. مسکونی از سال ۱۳۸۴ به بعد، واجد شرایط مشارکت در طرح اقدام ملی مسکن نشدند.

اکنون با تغییراتی که در شرایط دریافت مسکن دولتی اعمال می‌شود، احتمالاً بخشی از این افراد واجد شرایط مشخص می‌شود، اما به نظر نمی‌رسد تعداد قابلتوجهی از آنها راغب به مشارکت در مسکن دولتی به ویژه که آمارها نشان می‌دهد از 530 هزار پیشنهاد به پروژه‌ها معرفی شود. اقدام ملی نیز حدود نیمی از افراد اصلاً نسبت به واریزی آورده شده و شروع به انجام اقدام کرده است.

نقشه نهضت ملی مسکن در تهران

بررسی آخرین آمارهای وزارت راه و شهرسازی حاکی معادل 11.2 درصد از کل استفاده های ثبت شده برای کمک به مسکن دولتی مربوط به متقاضیان تهرانی است و نزدیک به 600 هزار نفر در این استان برای مشارکت در نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده و از این تعداد 124 هزار نفر است. افراد مربوط به مردان مجرد بالای 23 سال و حدود 117 هزار نفر به مالکان برای استفاده از مسکن برای نوسازی و ساخت مسکن که بهواسطه ثبت نام در این طرح می تواند سقف 450 میلیون تومان در تهران برای ساخت و ساز و نوسازی بنا شود. دریافت کنید.

نکته قابل توجه این است که پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از خلیل محبت‌خواه، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران اعلام کرده است: تعداد 200 هزار نفر از شهروندان تهرانی در نهضت ملی مسکن به تعداد 6 هزار نفر ثبت شده است. نفر واجد شرایط اولیه در نهضت ملی مسکن بوده است.

این یعنی تا اینجای کار کمتر از 3.5 درصد ثبت نامه های تهرانی می توانند در پروژه های نهضت ملی مسکن تهران مشارکت کنند و برنامه ریزی های انجام شده برای احداث چند هزار واحد مسکن دولتی در شهرک های حومه پایتخت توجیهی نداشته باشند، چرا که متولیان امر بخواهند به هر متقاضی از شرایطی نیاز دارند. قانونی ، یک اختصاص دهنده واحد مسکونی.

خطر ریزش خواستگاران نهضت ملی مسکن

[ad_2]

Nigel Riley

تمرین کننده موسیقی دوستانه. گیک هاردکور توییتر. بیکن پژوه. متخصص زامبی برنده جایزه.