جزئیات افزایش تعرفه آب از نوروز ۱۴۰۱

[ad_1]

دولت در آخرین روزهای سال به اصلاح تعرفه های آب تصمیم گرفت. برای اولین بار به مناسبت دیروز علی اکبر محرابیان وجر ارو با اعلام اینکک تغییر تششییییب درفههایی یأیأت دولت تصویب شده است، گفت: تعرفه های جدید از سال آینده اجرایی خواهند شد.

به گزارش همشهری، پیش از این دولت در قالب ثبت 8 قانون برق سال 1400، تعرفه گاز و را اصلاح و افزایش داده بود و اکنون در آخرین سال نوبت به آب رسیده است. به گفته این مقام ارشد وزارت نیرو، تصویب این تصمیم، تعرفه آب برای مشترکانی که بیش از الگوهای تعیین شده مصرف می‌شوند، افزایش خواهند یافت، اما مشترکانی که رعایت الگوهای تعیین شده مصرف می‌شوند، هیچ افزایشی نمی‌خواهند. محرابیان هدف از تغییر تعرفه را یک گام به سمت اصلاح رفتار مشترکان و رعایت الگوهای مصرف اعلام کرد.

فزفزل

درخواست محرابیان از مشترکان

وزیر نیرو می‌گوید: معدود مشترکانی که مصارفی بیش از حد الگو دارند، باید بیشتر رعایت کنند. زیرا آب دبشه شرب در سطح بسیار بالا و عمده آبی که در شبکه های شهای برای روز روز مرگ برای تامین، انتقال و دریافت و توزیع آب سرمایه‌های سنگین می‌شود. اوا ا ککد

به‌گفته محرابیان، آیین آیینی

قانون بودجه چه می‌گوید؟

قانون بودجه امسال خانه‌های نفت و نیرو را موظف می‌سازد در سال 1400 تعرفه‌های آب، برق و گاز مشترکین خانوارهای کشور را با توجه به مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکان کممصرف خانوارهای محروم تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی برابر صفر، مشترکان تا الگوی مصرف به‌صورت مارانه‌ای و مشترکان پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف به‌صورت تعرفه به آب خانوارهای نرخ صفر بعد از خانوار محاسبه می شود. میزان افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف باید به میزان کمتری تعیین شود که بارمالی رایگان برای مصرف مشترکان کم مصرف را جبران کند و به تامین منابع جدید نیاز نداشته باشد. اصلاح تعرفه های آب، برق و گاز به استناد قانون بودجه امسال در شرایطی صورت می گیرد که باید منتظر بودجه نهایی قانون سال آینده بود و دید که بازهم تعرفه ها افزایش میابد یا نه؟

تصمیم جدید دولت چیست؟

مصوبه هفته پیش دولت، صورتحساب مشترکان کم مصرف، یعنی مشترکان خانگی با مصرف یک الگوی سوم مصرفی سال 1394 و مشترکان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی رایگان خواهد بود.

اما مشترکان آبی که مصرف بالاتر از الگو داشته باشند، باید پول بیشتری بپردازند. میزان افزایش بهای آب این دسته از مشترکان هزینه ضرایب مختلف تعیین شده است و تعرفه آب مشترکان خانگی با مصرف بالاتر از الگوی مصرفی بسته به میزان اعلام شده نسبت به قیمت غیریارانه های شامل مجموع هزینه تامین آب محاسبه و دریافت خواهد شد. هزینه تأمین شامل هزینه آب و جمع آوری آب به اضافه غیریارانهای هزینه آب و انرژی برق برای پمپاژ آب می شود که نسبت به مازاد مصرف الگوی تعیین شده به صورت پلکانی حساب و از مشترکان گرفته می شود. مصوبه جدید دولت متوسط ​​تعرفه آب مصارف صنعتی، عمومی غیرآموزشی و دستگاه های اجرایی و تجاری بهترتیب مبلغ ضریب یک و 1.5 نسبت به هزینه تامین آب محاسبه و دریافت می شود.

دولت همچنین به وزارت نیرو در صورت محدودیت در تامین آب مشترکان، جریان آب مشترک با مصرف بیش از 2 برابر الگو را با اعلام اخطار قبلی به صورت موقت قطع کند.

ارزیابی های جدید آب

با تصمیم جدید هیأت وزیران نرخ فروش آب شیرینکنها در ایستگاههای توزیع آب در محل و در ظروف به ازای هر لیتر معادل 40 ریال برای سال آینده خواهد بود و نرخ فروش آب شیرین تولیدی بخش خصوصی که از طریق شبکه توزیع در اختیار مشترکان قرار می گیرد. می گیرد به ازای هر واحد مسکونی تا مصرف 1 مترمکعب در ماه0 تعرفه آب بهای حساب خانگی و برای مصرف بیشتر به ازای هر مترمکعب تا سقف قیمت قرارداد با بخش خصوصی حساب و دریافت می شود.

اعضای دولت همچنین تصمیم گرفته اند که کارمزد دفع مشترکان خانگی 70 درصد و غیرخانگی 100 درصد آب بهای مصرفی خواهد بود و تعرفه آب در کاربری خانگی معادل 50 درصد و برای مشترکین غیرخانگی روستایی معادل 100 درصد تعرفه آب نزدیکترین شهر محاسبه و تعرفه آب شرب. مشترکان تحت پوشش مناطق عشایری هم آب شرب روستایی محاسبه خواهد شد.

جزئیات افزایش تعرفه آب از نوروز ۱۴۰۱

[ad_2]

Aria Coffey

مجری کل کارشناس موسیقی. الکل گیک لاعلاج ایجاد کننده. علاقه مندان به زامبی ها