توسعه دارویی جدید برای مقابله با باکتری های خطرناک | دیجیاتو

[ad_1]

گروه‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک یکی از مهم‌ترین مشکلات سلامتی آینده خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود این ابرمیکروب‌ها تا سال ۲۰۵۰ میلادی سالانه جان ۱۰ میلیون نفر را در جهان بساز. از سوی دیگر، از سوی دیگر،

یمانی که بیمار مبتلا به ابرمیکروب می‌کند بتیک‌تر باکتری‌ها است اولین روز سال باکتری‌ها می‌توانند ژنهای کاربردی .ود را جابه‌جا می‌کنند و در نهایت جمعیتی را به وجود می‌آورند که به ضدبیوتیک مقاوم است.

تصویر میکروسکوپی از باکتری کلبسیلا پنومونی از بین رفته با داروی جدید

تولید داروی جدید

تولید داروهای جدید می‌تواند برای مدتی تأثیرگذار باشد، اما در این داروها به آن‌ها نیز مقاوم است بهتر است که در مرحله اول چیزی را هدف بگیرید که به اینها کمک کنید تا مقاوم شوند. در این مطالعه گذشته مولکولی را تولید کردند سازنده خنثی سازی دارو را درون هدف می‌گیرند.

اولین روز از روز اول به همین دلیل، این مطالعه به روش بنیادی‌تری برای از بین بردن ابرمیکروب‌ها فکر کرد.

محققین متوجه شدند که این گیاه‌ها برای تولید داروی خنثی‌کننده به فرد دیگری به نام تولید می‌کنند DsbA دیاز دارند که از ابتدا در درون وجود دارد. بنابراین، آن‌ها مولکولی را تولید کردند که DsbA را نشان می‌کند.

البته بعد از تولید این دارو، هم‌ها را پس از مدتی به آن می‌رساند مقاوم شدند. البته این دورو رای باکری‌ این‌ها با هم عامل ایجاد بخش بزرگی از باکتری‌ها هستند.

این مطالعه نشان داد که با پیشرفت داروها پد پرورش DsbA در آینده می‌توان با آن‌ها آنتی‌بیوتیک تولید ورد و از ساخت بخش بزرگی

[ad_2]

Cole Rasmussen

متخصص ترم بیکن عاشق معمولی قهوه. علاقه مند به مسافرت هاردکور ماون اینترنتی جذاب و ظریف. دانشجو.

تماس با ما