تغییر فرمت لیگ قهرمانان آسیا و انتخاب نمایندگان ایران

[ad_1]

کنفدراسیون فوتبال آسیا در نهایت پس از سالها پیگیری فدراسیون های غرب آسیا، تصمیم به تغییر تقویم فوتبال باشگاهی خود تا سال 2023 لیگ قهرمانان آسیا با برگزاری لیگ های غرب آسیا برگزار می شود. از همین‌رو لیگ قهرمانان آسیا در سال ۲۰۲۳ به صورت مجزا برگزار نمی‌شود و این مسابقات در فصل ۲۴-۲۰۲۳ برگزار می‌شود. به این ترتیب لیگ قهرمانان چند ماه به تعویق میافتد و این موضوع باعث تیمهایی می شود که در این فصل موفق به کسب سهمیه می شوند، حضورشان مشروط به تصمیم فدراسیون های آن کشور می شود.

به این ترتیب در فوتبال ایران هم هنوز مشخص نیست چه تیم هایی به لیگ قهرمانان آسیا 24-2023 راه خواهند یافت و با توجه به تعقیب که ایجاد می شود، لیگ های داخلی تیم های غربی دو فصل پیاپی باید برگزار شود و سپس در لیگ قهرمانان آسیا با تقویم جدید برگزار شود. حضور پیدا کنند. عنی لیگ برتر بیست‌ویکم و بیست‌ودوم برگزار می‌شود و همزمان با آغاز لیگ بیست‌وسوم فصل جدید لیگ قهرمانان در این شرایط مشخص نیست تیم هایی که در لیگ بیستویکم موفق به کسب سهمیه می شوند چه سرنوشتی خواهند داشت و تیم هایی که در لیگ بیستودوم سهمیه کسب خواهند کرد، چه شرایطی دارند.

در این هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال تشکیل جلسه خواهد داد و مشخص خواهد شد که چه تیم هایی به لیگ قهرمانان 24-2023 راه یابند که می تواند آسیایی متفاوت باشد. در حال حاضر حاضر دو سهمیه ایران در لیگ قهرمانان آسیا به قهرمانی لیگ برتر و جام حذفی تعلق می گیرد و دو سهمیه دیگر نیز به تیم های دوم و سوم لیگ برتر می رسد که در صورت مشترک بودن قهرمان جام حذفی و تیم های اول تا سوم، تیم های آخرین سهمیه. به تیم چهارم جدول می‌رسد. حالا برای لیگ قهرمانان آسیا 24-2023 ایران چهار سهمیه (1 + 2 + 3 یا 2) خواهد داشت که از لیگ های بیستویکم و بیستودوم تیم 8 تیم می تواند مدعی باشد که هیئت رئیسه فدراسیون تصمیم گیری کند کدام تیم ها را می پذیرد.

به طور مثال هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال می تواند قهرمان های این فصل شود و فصل آینده چهار سهمیه را دریافت کنند یا اصلاً به تیم هایی که در لیگ بیستویکم کسب سهمیه می کنند، سهمیه های تعلق می گیرند و نمایندگان ایران از لیگ بیستودوم انتخاب می شوند. خیلی این مسئلا

[ad_2]

Drake Beck

کارشناس سفر. خالق دوستانه نویسنده هیپستر دوست. دانش آموز عمومی.