تصمیم نهایی کمیسیون تلفیق درباره تصمیم گیری

[ad_1]

معاونت پارلمانی و اتاق حقوقی تعاون ایران در کمیسیون تلفیق ۱۴۰۱ت:

به گزارش ایلنا، مهرداد لاهوتی، درباره ارز 4200 تومانی یا همان آرزوی رسیدن و تعیین تکلیف آن در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت هم به دنبال حذف آرزوی 4200 تومانی بود، اما بنا داشت این کار را به پایان برساند. زن زمان که این آرزو شد، تفاوت بالاتری با قیمت ارز در بازار نداشت. به مرور که قیمت افزایش پیدا کرد، دولت هم به شروع به شروع به حذف کردن کالا کرد که ارز 420 تومانی به آنها تعلق گرفت و آن را به 25 قلم کالا تقلیل داد، اما به دلیل قیمت ارز بالا رفت آرام آرام اختصاص ارز را. محدود کرد و آن را به قلم کالا رساند. اولین روز سال

وی اظهار کرد: اینکه بگوییم فساد و رانتی در اختصاص ارز تومانی وجود داشت همان اوایل انقلاب هم که کالاها کوپنی بودند، با وجود اینکه اقلام کم بودند

معاون پارلمانی و اتاق حقوقی تعاون ایران در کمیسیون تلفیق سال 1400 ادامه داد: دولت قبل سعی کرد این موضوع را مدیریت کند و حذف ارز 4200 تومانی صورت بگیرد و به بالاتر از این کار را انجام دهد که اتفاقا هم کار بسیار خوبی بود تا یک یارانه. سومی باقی نمی ماند.

:ی یادآور شد: امروز ما یک یارانه ۴۵ هزار تومانی از زمان آقای احمدی‌نژاد به ۷۶ میلیون نفر می‌دهیم. یارانه معیشت 53 میلیون نفر از محل افزایش قیمت بنزین میدهیم به انضمام یک یارانه فقر مطلق که حدود 100 هزار میلیارد تومان آن را پرداخت می کند، اختلاف قیمت یک ارز هم وجود دارد. دولت قصد داشت به این آرزو را حذف کند تا یارانه دیگری تداوم پیدا نکند.

لاهوتی افزود: امسال در بررسی بودجه سال 1101 مورد بحث قرار گرفته است که در این مورد می‌خواهم چه تدبیری بگیرد. دولت امسال غیر از 2 الی 3 یارانهای که وجود دارد 172 هزار میلیارد تومان در ثبت 14 تحت عنوان حمایت از پیشبینی است که چگونه میخواهد این کار را انجام دهد، اما آن را در بودجه آورده است. برای اولین بار در روز حال چرا 300 هزار تومان به دلیل اینکه امسال پیش بینی شده بود اگر ما بخواهیم برای یک چیزی حدود 15 میلیارد دلار در نظر بگیریم، تفاوت قیمت بین 23 هزار تومان تا 4200 تومان همین حدود 300 هزار میلیارد تومان است که پیشنهاد می شود. بود حدود 6 میلیون نفر را تحت پوشش قرار دهد.

وی بیان کرد: در طرح جایگزین قرار بود 60 میلیون نفر را تحت پوشش قرار دهند و این 60 میلیون نفر را به 2 گروه 38 میلیون نفری و 22 میلیون نفری تقسیم کنند، به گروه اول 6 قلم کالا که کارت اعتباری به آنها داده شود، اختصاص پیدا کند. به 22 میلیون نفر باقی مانده است که یک مقدار ضعیف‌تری دارند، ع در بحث دارو هم نفر مورد استفاده قرار می گیرد هر ۸۰ میلیون شامل می شود و محدودیتی برای آن وجود ندارد. در بحث گندم یارانه را حذف کردند. یک معادله بسیار مجهولی وجود داشت اولین روز از روز اردیبهشت دوماً از آنجایی که ما در حال حذف ارز 4200 تومانی بودیم و این کار را کمتر می‌کردیم، دمر نمی‌توا.

وی کرد: در سال جاری 300 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است، سال دیگر هم که نمی توانم این یارانه را حذف کنیم، با افزایش قیمت ها به 600 هزار میلیارد تومان می رسد. حال در سالهای آینده چگونه باید قیمت ها را مدیریت کرد؟ نهایتا

معاون پارلمانی و اتاق حقوقی تعاون ایران در کمیسیون تلفیق سال ۱۴۰۱ادآور شد: مگر نمی‌گفتند دولت امروز که دیگر کنترل در دست دولت فعلی است و دولت می تواند نظارت بیشتری داشته باشد که چه کالایی وارد می شود تا به دستان اصلیاش برسد و بر قیمت ها تأثیر داشته باشد.

وی ادامه داد: نهایتا در کمیسیون تلفیق رای گیری همان رقم 172 هزار میلیارد تومانی را آورد که با محاسبه 4200 تومانی 9 میلیارد دلار می شود که در سال 1400، 8 میلیارد دلار بودجه تصویب شده است که ده ها میلیارد دلار هم از سران است. دمعا دولت وتف سا ۱۴۰۰ا این اتفاقاتی است که تا امروز در کمیسیون تلفیق روی داده است. اختلاف نظرهایی که در کمیسیون تلفیق وجود داشت و نهایتاً به حفظ آرزوی رسید، برای 9 میلیارد دلار هم اختلاف نظر در صحن وجود دارد و، زیرا در حال حاضر متن مجلس در حال بررسی درآمدی بودجه است، باید منتظر بمانیم تا به بخش‌هایی می‌رسند و زمان بررسی این آرزو می‌شود.

لاهوتی بیان کرد: نظر شخصی من این کمیسیون تلفیق تصمیم بسیار عاقلانه و درست گرفته و بدون اینکه شوک قیمتی به بازار تحمیل کند، به خوبی مدیریت کند چرا که به گفته وزیر جهاد کشاورزی قیمت مواد غذایی امکان دارد 40 الی 50 درصد افزایش پیدا کند. اگر یک بار سنگین مالی را به وجود بیاورد و این اظهار نظر با توجه به این شرایطی که ما در آن وجود دارد، بیشتر فشار بیاوریم به مردم و انجام تصمیم گیری در مورد تصمیم گیری درست.

[ad_2]

Olive Herman

سفر نینجا. زامبی نرد. متخصص فرهنگ پاپ معتاد آبجو ماون وب کارشناس مغرور غذا تنظیم کننده. دردسر ساز. خالق مشتاق

تماس با ما