(تصاویر) درگیری شدید گورکن عسلخوار هار با تیزشاخ و شغال

[ad_1]

یک گورکن عسل در جریان مبارزه با یک تیزشاخ بارها و بارها توسط شاخ‌های این حیوان در اطراف پرتاب شد.

به فرارو، این منظره گزارش انگیز به فرد و هیجان توسط دیرک ترون در حین بازدید از پارک ملی

دیرک در این باره می‌گوید: این نقطه خاص در پارک ملی اتوشا یکی از نکات مورد علاقه من است اهه برای عک مدتی کنار حوضچه آب نشسته بودیم، اما اتفاق خاصی نیفتاد.

ما در واقع در مورد بازگشت به کمپ بحث می‌کردیم، زیرا زمان بسته شدن باقی مانده بود. می‌خواستم با ماشین دور بزنیم که از دور متوجه حرکت چیزی شدم. طول نکشید که حرکت حیوان را تشخیص دادم و با هیجان زیاد، حضور گورکن عسل خوار را اعلام کردم.

همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد و در چند دقیقه تمام شد. .ما می‌توان سال‌ها را در طبیعت بگذرانید و هرگز چنین چیزی را نبینید. این چیزی است که من در سفر در حیات وحش آفریقا دوست دارم.

این حیوانات عصبانی هستند و در انجام هر چیزی که سر راهشان قرار می‌گیرند می‌کنند. نوع رفتاری که در اینجا نشان داده شده واقعاً غیرمعمول نیست.

تیزشاخ در جنگ با گورکن عسل خوار به سخت نیفتاد. به یک قدم به عقب رفت، گورکن عسل خوار را بین شاخ هایش قلاب کرد و او را به هوا پرتاب کرد. اولین باری که این اتفاق افتاد فکر کردم مرده است، اما خودش را تکان داد و دوباره به طور مداوم شار در نهایت تیزشاخ خسته شد و عقب نشستی کرد.

.دس زده می‌شود که این گورکن عسل خوار ممکن است هاری داشته باشد. از محل من این است که هنگام نوشیدن آب قورت دادن برای این حیوان غیرممکن به نظر می‌رسید.

روز دوم ما در کنار همان حوضچه آب بودیم و همان گورکن عسل خوار از راه رسید. این بار با یک شغال پشت‌سیاه درگیر شد، باورم نمی‌شد. گورکن عسل خوار شغال را تعقیب کرد. در دوردست، جایی که با دوربینم نمی‌توانم به آنجا برسم، چند شغال دیگر به معرکه پیوستند. در آن لحظه گورکن عسل خوار با ۷ شغال میجنگید! در یک گو لحظه رکن از پوزه یک شغال گرفت و به آسانی او را از میدان خارج کرد. دیوانه بود!

من از تصاویری که از این رویدادی که یک بار در زندگی ثبت شده ام کاملاً به وجد آمده ام. آنچه قبلاً گفتم، می‌توانم سال‌ها را در طبیعت اسپری کرد و هرگز چنین چیزی را ندید.

[ad_2]

Cornelius Mcgrath

درونگرا. قهوه خور. کاوشگر. متخصص تلویزیون بشارت بیکن لاعلاج. طرفدار فرهنگ پاپ