بازگشت به عصر کوپن ، اما اینبار الکترونیکی!

[ad_1]

فرارو- نمایندگان مجلس سازوکار حذف می خواهند تصمیم بگیرند و از مردم حمایت کنند در قالب کالای برگ را تعیین کنند، در این زمینه تصمیم بگیریم که از سبد کالایی که می خواهد حذف شود، باید قبل از اینکه قوانینی را برای جبران زیان مصرف کننده کالاهای مصرف کننده برای کالاهای اساسی از طریق کالای برگ انتخاب کند. الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه ها یا از طرق جایگزین مطمئن باشید که انجام می شود، به طوری که افراد این کالاها و خدمات را با نرخ پایان شهریور 1400 و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.

به فرارو، اکثر نمایندگان مجلس بیان می کنند که این موضوع به معنای حذف دلار 4200 تومانی نیست، اما در نهایت می توان گفت که تخصیص دلار با نرخ 4200 به واردکنندگان عمل به نقطه پایان تومان رسیده است.

رحیم زارع رئیس کمیسیون تلفیق نیز در توضیح این مصوبه مجلس گفت: «اگر دولت بخواهد تصمیم بگیرد را در سال 1401 حذف کند بر اساس مصوبه مجلس، موظف است مابهالتفاوت آن را از طریق کالابرگ الکترونیکی به مردم اختصاص دهد، به نحوی که قیمت کالاهای اساسی را انتخاب کند. و دارو به نرخ شهریور ۱۴۰۰ به دست مردم می رسد. » در حقیقت به نظر می رسد که با این تصمیم مجلس توپ حفظ را به زمین دولت انداخت و با توجه به تاکید مقامات دولت و سازمان برنامه و بودجه، با این مصوبه، تخصیص دلار 4200 به شیوه فعلی به نقطه پایان رسید.

بازگشت به عصر کوپن ، اما اینبار الکترونیکی!با کوپن قیمت کالاها را نمی توانم کنترل کنم
علی قنبری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به حذف ارز 4200 تومانی، اظهار داشت: این موضوع را باید از دو جنبه بررسی قرار داد، اول اینکه حذف ارزی را باید به فال نیک گرفت، زیرا ارز چند نرخی بسیار آلوده بوده و رانتهای عجیب و غریبی را برای برخی از افراد داشته است. از افراد آورده بود.

وی افزود: دوم هم که ارز 4200 تومانی ماموریتی که برایش متصور بود را به هیچ عنوان محقق نکرد و تنها در این زمینه عدهای رانتخوار با استفاده از ارز دولتی ثروتهای بادآوردهای را کسب کردند، اما در مقابل مردم به عنوان کالاهای اساسی و مایحتاج خود نیاز دارند. را به ارز دولتی دریافت

قنبری: آیا دولت بخواهد کالابرگ الکترونیکی یا همان کوپن را در مقابل حذف ارز 4200 تومانی به مردم اختصاص دهد، به نظر نمی رسد این موضوع خیلی طرح موفق باشد، زیرا دیگر در زمان زمان حاضر توزیع کوپن گذشته و هیچ کشوری دیگر این کار را نمی کند. انجام نمی دهد.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه اگر قرار باشد برای برخی از کالاها کوپن ارائه می شود، ایجاد دو نرخ در کالاهای اساسی خواهد بود، اضافه می کند: برخی از آن ها با قیمت دولتی و از طریق کوپن توزیع می شوند، اما در مقابل کالاهای مشابه. نیز به نرخ آزاد در بازار وجود داشته باشد، قدر مسلم این موضوع، به هیچ عنوان نمی‌تواند، باشد، زیرا در این صورت به احتمال زیاد دو نرخی می‌شود که در این زمینه رخ دهد، بنابراین کالا برگ الکترونیکی در حال حاضر وجود دارد. هیچ نماتدک

وی ادامه داد: دولت به جای اینکه بخواهد به مردم یارانه بدهد، باید حتما زیربنایی انجام دهد، ما تا زمانی که نتوانیم شغل قوی ایجاد کنیم، به هیچ عنوان درآمد مردم در چند سال با افزایش نمی تواند، در سال 88 و با اجرای طرح مخالفت کند. هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت وقت یارانه نقدی ۴۵ هزار تومان را برای هر ایرانی اختصاص داد.

این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: اما از آن زمان تعیین شده است که مبلغ یارانه ثابت است و دولت های مختلف به سختی مبلغ یارانه را تهیه می کنند، در حالی که ما با تورم بسیار افسارگسیخته هایی در طول این سالها روبرو هستیم، از سویی امروز یارانه نقدی به آن می رسد. هیچ ارزشی وجود ندارد، بنابراین دولت باید با تصمیم گیری درست در فکر ایجاد شغل باشد.

قنبری بیان کرد: اگر در کشوری تولید شود و تولید کالا و خدمات افزایش یابد، به تبع آن موضوع نیز ایجاد می‌شود و درآمد سرانه کشور افزایش می‌یابد، تنها در این است که سطح رفاه عمومی و معیشتی مردم بهبود پیدا کنند. برای اولین بار

[ad_2]

Gabriel Osborne

شیطان متعصب توییتر. حشره پرشور اینترنت. مبشر وب. ماون آبجو. پیشگام موسیقی.

تماس با ما