احتمال تغییر در شیوه تعیین حداقل دستمزد . «مزد منطقه‌ای» در راه است؟

[ad_1]

فرارو- فعالان حوزه داتف ،ر از سویی منطقه‌ای کردن دستمزدها، نیازمندی‌ها و مقدماتی است اکلاحات بانکی و تقنینی از جمله.

اولین روز سال مخالفان این طرح‌ها باعث افزایش مهاجرت از شهرهای کوچک به بزرگ می‌شوند و موافقان این طرح عنوان می‌شوند که اگر مزدای از مزد ملی کمتر و فرصت شغلی و زیرساخت‌های اقتصادی دیگر در شهرهای کوچکتر فراهم شود، طرح موفق منطقه خواهد بود.

اولین روز از روز مرگ از معیارهای تعیین افزایش حقوق و دستمزد هزینه سبد معیشت خانوار است. بخیخی باخی

احتمال تغییر در شیوه تعیین حداقل دستمزد .  «مزد منطقه‌ای» در راه است؟تعیین مزد منطقه‌ای چه الزاماتی دارد؟
فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار و نماینده و نماینده در شورای عالی کا گفتگو با فرارو با اشاره به نمایندگان نمایندگان در شورای عالی کار به دنبال تعیین حداقل مزد به صورت منطقه ای هستند، اظهار داشت: اگر مزد بر اساس منطقه جفرافیایی و یا حرفه و صنوف مختلف تعیین شود، میزان میزان دستمزد تعیین شده بر این اساس بالاتر از حداقل دستمزدی است. است که به صورت متعارف و سراسری تعیین می شود.

وی افزود: تعیین دستمزد بر اساس منطقه جغرافیایی نیاز به زیرساخت های موجود دارد که در حال حاضر آنها وجود ندارد، در همین حال، به همین دلیل است که در این مرحله از یک آزمایش انقلابی تعیین شده بر اساس منطقه جغرافیایی و همچنین تعیین می شود. برای اولین بار

توفیقی گفت: این کار نیاز به تعیین سبد معیشت بر اساس نوع منطقه و نوع کارگاه های آن مناطق، خرید مردم آن منطقه، قیمت تمام کالاها و خدمات در آن منطقه، جمعیت پراکندگی و فعالیت های حرفه ای مختلف و از این دست اطلاعاتی است که باید انجام شود. به هیچ عنوان چنین داده‌هایی در دست نیست.

عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه احتمال تعیین دستمزد به صورت مناطق در سال 1401 وجود دارد، اضافه می‌شود: در تصویری که دولت و وزارتخانه نیاز به این اطلاعات دارند که جمع‌آوری کنند و آنها را در اختیار شورای عالی کار قرار دهند. میتوان سبد مئیشیشهر منضاعش از حسب حساب كد و براسس آنفندرام را در روت

وی ادامه داد: که قدر مسلم با توجه به نرخ تورم مواد غذایی و یا سایر قیمت هایی که در مناطق مختلف کشور وجود دارد، بالاتر از حداقل دستمزدی است که به صورت سراسری تعیین می شود. این در حالی است که همیشه این باور غلط وجود دارد که کمترین مزد را به صورت منطقه ای بسیار کمتر از حداقل دستمزدی است که به صورت سالیانه و سراسری تعیین می شود، در صورتی که چنین موضوعی درست نیست و بر عکس آن صادق است.

کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در این زمینه با توضیحی بیان کرد: اگر ما به طور مثال حداقل دستمزد را چهار میلیون تومان تعیین کنیم، معدنکارانی که در یک معدن دور از پایتخت و شرایط سخت کار می کنند، تعیین می شود. ، به طور قطع بیشتر از حداقل دستمزد دریافت خواهد کرد، زیرا شغل آنها سختی های بیشتری نسبت به مشاغل دیگر دارد و همچنین سطح دسترسی به امنیت و شرایط مطلوب زندگی در آن منطقه مهیا نیست، بنابراین تعیین دستمزد به صورت منطقه ای با شرایط آن است. منطقه و شغل دارد، که ممکن است از حداقل دستمزدی که به صورت سالیانه تعیین می‌شود، بیشتر باشد.

[ad_2]

Noe Gilbert

علاقه مندان به شبکه های اجتماعی. طرفدار الکل علاقه مند به فرهنگ پاپ مادام العمر. یک آدم فداکار قهوه